top of page

On-Cloud vs On-Premise ต่างกันอย่างไร


On-Cloud vs On-Premise
On-Cloud vs On-Premise

On-Cloud คือ การใช้ระบบ IT รูปแบบหนึ่ง ที่ระบบอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ (Cloud Provider) ซึ่งผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านทาง Network หรือ Internet

On-Prem (ย่อมาจาก On-Premise) คือ การใช้ระบบ IT โดยระบบจะตั้งอยู่ในสถานที่ของเจ้าของระบบ และมีการดูแลรักษาระบบด้วยตัวเอง

ในยุคก่อน จะนิยมลงทุนระบบ IT แบบ On-Prem เพราะระบบ Cloud ยังไม่เป็นที่นิยม ทำให้องค์กรที่จะมี Data Center หรือ ระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพได้ จะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เพราะการลงทุนด้านระบบ IT ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องมือ แต่รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านบุคลากรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุค Big Data ที่มีข้อมูลเกิดขึ้นปริมาณมาก และมีอัตราการขยายตัวเป็นเท่าตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเพิ่ม-ลด ขนาดของระบบ IT จะต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนแบบ On-Prem มักจะมีการคำนวณ Spec แบบหลวมๆ มี Buffer เอาไว้เพื่อสำรองการใช้งาน ก่อให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินความเป็นจริง

หลายองค์กรจึงเปลี่ยนมาลงทุนใน Cloud และมีอัตราการใช้ Cloud มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่องค์กรใหญ่ๆ แต่องค์กรขนาดเล็กเอง ก็สามารถเข้าถึงบริการของ Cloud และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยได้ เลือกได้ตาม Spec ที่ต้องการ และปรับ-ลด ได้ตลอดเวลา

การใช้ Cloud มีหลายรูปแบบ ตามรูปที่ 1 ขึ้นอยู่กับว่า ต้องการใช้บริการด้านใด เช่น ต้องการเป็นที่สำรองเก็บข้อมูลอย่างเดียว หรือ ต้องการใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ หรือต่อยอดจากชุดข้อมูลนั้นๆ

เปรียบเทียบการใช้ระบบ Cloud รูปแบบต่างๆ
รูปที่1: เปรียบเทียบการใช้ระบบ Cloud รูปแบบต่างๆและ On-Premise

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Cloud กับ On-prem มีดังนี้

1. การลงทุน

 • การลงทุนในระบบแบบ On-Premise จะต้องติดตั้งทั้ง Software และ Hardware ซึ่งการประเมิน Spec จะคำนึงถึงการใช้งานระยะยาว ทำให้เงินลงทุน เป็นเงินก้อนใหญ่

 • การลงทุนในระบบแบบ Cloud จะมีลักษณะเป็นการจ่ายเท่าที่ใช้ ทั้ง Software และ Hardware ที่มีให้เลือกใช้เป็นรายครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง

2. บุคลากรในการดูแลระบบ

 • ระบบแบบ On-Premise จำเป็นต้องมีบุคลากรในแต่ละด้าน เช่น Data Admin, Data Security, Data Infrastructure เป็นต้น และต้องการทักษะในแต่ละด้านที่เฉพาะด้าน เพราะการติดตั้ง หรือดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

 • ระบบแบบ Cloud ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมาก เพราะระบบ Cloud จะมีการ Monitor และแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติ การติดตั้งใดๆ ก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแต่บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ Cloud จะต้องหมั่น Update เครื่องมือใหม่ๆ ตลอดเวลา และจะต้องมีความเข้าใจใน Architecture โดยรวมทั้งหมด

3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การใช้ระบบแบบ On-Prem จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแต่ดูแลระบบ เช่น ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

4.เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบแบบ On-Premise จะสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามลิขสิทธิ์ และ Version ตามที่ได้จัดซื้อ ณ ตอนต้นเท่านั้น

 • ระบบแบบ Cloud มีเครื่องมือให้เลือกใช้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด จึงสามารถปรับเปลี่ยน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดได้อย่างสะดวกสบาย

5.การบำรุงรักษาระบบ

 • ระบบแบบ On-Premise จะมีต้นทุนค่าบำรุงรักษาเป็นไปตามรอบ และสัญญา เช่น ทุก 5 ปี โดยที่ค่าบำรุงรักษา จะเป็นสัญญานอกเหนือจากขอบเขตการติดตั้งในปีแรก

 • ระบบแบบ Cloud ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะครบคุมไปถึงการบำรุงรักษาเอาไว้แล้ว

6.การเข้าถึงระบบ

 • ระบบแบบ On-Premise เข้าถึงได้ตามรูปแบบที่ตั้งค่าเอาไว้

 • ระบบแบบ Cloud เข้าถึงได้จากทุกแห่ง เพียง Log-in ตามสิทธิในการเข้าถึง

7.ความยืดหยุ่น

 • ระบบแบบ On-Premise จะต้องใช้ระบบตาม Spec หรือ ลิขสิทธิ์ที่จัดซื้อไว้ ณ ตอนต้น

 • ระบบแบบ Cloud สามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ตลอด ตั้งแต่ขนาดของถังข้อมูล Spec ของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

8.การบริหารความปลอดภัย

 • ระบบแบบ On-Premise มีการบริหารความปลอดภัยเป็นไปตามการออกแบบของบุคลากรผู้ดูแลระบบ และใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ได้จัดซื้อไว้ ณ ตอนต้น

 • ระบบแบบ Cloud มีเครื่องมือช่วยในการบริหารความปลอดภัยอย่างอัตโนมัติ และมีการแจ้งเตือนหากพบสิ่งผิดปกติ โดยเครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดด้านความปลอดภัย

ข้อสรุปทั้ง 8 ข้อ ตามตารางที่ 1 ด้านล่างนี้ค่ะ

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง On-Premise และ On-Cloud
สรุปข้อแตกต่างระหว่าง On-Premise และ On-Cloud ในด้านต่างๆ

 

We turn your DATA into your KEY of success.

เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล


คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT


สนใจบริการติดต่อ

Tel: 02-096-4465

Email: inquiry@coraline.co.thComentarios


< Previous
Next >
bottom of page