top of page
CRL_Web_BG1.png

เรื่องราวความสำเร็จของเรา

ความสำเร็จของลูกค้า คือความภาคภูมิใจของเรา คอราไลน์มีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับองค์กร เพื่อให้ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยพัฒนาได้รับการผลักดันอย่างเหมาะสม

Warrix.png

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

isuzu-metro.png

บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด

Asset 1.png

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Midder.png
warrix_x.png

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Coraline สามารถเข้าใจองค์กรของผมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แผนงานต่าง ๆ เกิดขึ้นได้จริง และช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัท ”

bottom of page