top of page

Covid-19 เร่งให้เกิด Digital Transformation เร็วขึ้น


Covid-19 เร่งให้เกิด Digital Transformation เร็วขึ้น
Covid-19 เร่งให้เกิด Digital Transformation เร็วขึ้น

Digital หมายถึง รูปแบบข้อมูลที่สามารถส่งผ่านถึงกันโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Transformation หมายถึง การเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่

คำว่า Digital Transformation จึงนำมาใช้ในการดำเนินโครงการที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบหรือรูปแบบการทำงาน แบบ Manual เดิมๆ ที่มีการใช้คนทำงาน จดข้อมูลในกระดาษหรือเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่หรือระบบการทำงานใหม่โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือและจัดการ

เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้สะดวกขึ้นจึงเกิดเครื่องมือต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Share Drive แหล่งเก็บเอกสารบน Cloud เพื่อสามารถแชร์เอกสารกันได้ ระบบ E-Commerce ที่มีการขายสินค้าในระบบออนไลน์ สามารถเก็บประวัติการพูดคุย ประวัติการสั่งซื้อ เพื่อติดตามรายละเอียดการซื้อขายได้ การใช้ Mobile Application เพื่อธุรกรรมทางการเงิน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลผู้ป่วย แทนการจดลงในแฟ้มกระดาษ เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของโครงการ Digital Transformation

จะเห็นได้ว่า โครงการ Digital Transformation ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละองค์กรและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มีในตลาดอยู่แล้ว หรือเป็นเทคโนโลยีที่แต่ละองค์กรต้องสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองก็ได้

ก่อนหน้านี้หลายคนยังรู้สึกว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้อง Transform เพราะทุกอย่างก็ยังใช้ได้ การทำงาน Manual ก็ไม่ได้ลำบากอะไร กลับกันการดำเนินโครงการใหม่ๆ อาจเป็นภาระให้ User ส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จ เพราะมีแรงต่อต้านจากความคุ้นเคยในการทำงานแบบเดิมๆ

การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่ให้เกิดความ “กลัว” ทำให้โครงการ Digital Transformation จึงเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นแรงผลักดัน บางองค์กรต้องทำเพื่อความอยู่รอด ในเมื่อคู่แข่งเขาก็ทำกันหมด เช่น กลุ่มธนาคาร ที่จำเป็นต้องมี Mobile Application เป็นของตัวเอง เพื่อแข่งกับคู่แข่ง แต่ในขณะเดียวกัน บางองค์กรที่ไม่มีคู่แข่งชัดเจนก็อาจจะมีข้ออ้างในการดำเนินโครงการ เพราะไม่เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ

มาวันนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ Covid-19 ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนคือองค์กรไหนที่มีการดำเนินโครงการ Digital Transformation มาก่อน จะเกิดการสะดุดน้อยกว่าองค์กรที่ยังไม่ปรับตัว

คำว่า “สะดุด” ในที่นี้ กล่าวคือแม้ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ แต่ลักษณะการทำงานยังคงเป็นไปได้อย่างปกติ เช่น การใช้ VDO Conference การแชร์เอกสารผ่านช่องทาง Online การสั่งงานด้วยระบบ Assignment การติดตามผลในขณะที่ Work at home เป็นต้น

Covid-19 จึงเปรียบเสมือนอัตราเร่งให้เกิด Digital Transformation ได้เร็วขึ้น ทำให้ความเชื่อที่ว่า การ Transform ต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเพียงข้ออ้าง หากแต่ความเป็นจริงแล้วถ้ามันต้อง Transform มันก็จะต้อง Transform โดยเฉพาะ .. เพื่อความอยู่รอดของทุกคน


 

We turn your DATA into your KEY of success.

เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล


คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations


สนใจบริการติดต่อ

Tel: 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.th

Facebook: https://www.facebook.com/coralineltd


Comments


< Previous
Next >
bottom of page