top of page

Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst


Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst
Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst

Business Analyst เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก ในโครงการ Data เพราะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจและเป็นคนประเมินโครงการในตอนท้ายอีกด้วย เรียกได้ว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทน User และมีบทบาทในการออกแบบโครงการในตอนต้นอีกด้วย


ดังนั้นหากไม่มี Business Analyst ที่เข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการ ก็ยากที่จะตั้งโจทย์ได้และเมื่อโจทย์ไม่ชัดก็ยากที่จะมองหา Solution ที่ตอบโจทย์ได้


หลายองค์กรไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง Business Analyst เพราะคิดว่าเป็นตำแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ในความเป็นจริง Business Analyst ในสายงาน Data ก็ถือเป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งเกิดมา ไม่ต่างจาก Data Expert ในตำแหน่งอื่นๆ


ทักษะหนึ่งที่สำคัญมาก ในการเป็น Business Analyst คือ ความสามารถในการเขียน Process Flow หรือ ขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะ As-is Process Flow โดยแบ่งเป็น Flow การทำงาน การตัดสินใจ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น กับ Data Flow หรือ การไหลเวียนของข้อมูล


ในกรณีที่ต้องการเข้าใจกระบวนการทำงานไปพร้อมๆ กับการไหลเวียนของข้อมูล สามารถเขียนเป็น Data Flow Process ได้ดังตัวอย่าง


รูปตัวอย่าง Data Flow Process ที่อธิบายทั้งกระบวนการทำงาน และการไหลเวียนของข้อมูลในภาพเดียวกัน
รูปตัวอย่าง Data Flow Process ที่อธิบายทั้งกระบวนการทำงาน และการไหลเวียนของข้อมูลในภาพเดียวกัน

ซึ่งการเขียน Diagram นี้ ควรเขียนทั้งใน Process ปัจจุบัน (As-is) และ Process ในอนาคต (To-be) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการทำงานก่อนที่จะนำไปพิจารณาหา ROI ในลำดับต่อไป
แท็ก:

Comments


< Previous
Next >
bottom of page