top of page

AI ฉลาดแค่ไหน???


How clever AI

ช่วงนี้เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับ AI บ่อยครั้ง และพบเห็นบทความที่มีการใช้คำว่า AI บ่อยครั้งเช่นกัน แม้ว่าบทความนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ AI เลยก็ตาม

เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะ AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเสียแล้ว อีกทั้งยังมีความ “กลัว” และความ “ไม่เข้าใจ” ในตัวของ AI อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วจนทำให้เกิดเป็นช่องว่างในการใช้เทคโนโลยี

AI ฉลาดแค่ไหน ก็ต้องบอกว่า ฉลาดเท่าที่ “มนุษย์” กำหนดเอาไว้ เพราะ AI แต่ละชนิด ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่องานแต่ละงานโดยเฉพาะ เช่น Alpha Go เป็นระบบที่เอาไว้เล่นหมากโกะ จะไม่สามารถนำไปเล่นเหมากรุกได้ เป็นต้น

ความฉลาดของ AI เกิดขึ้นได้จากอะไร? ตามชื่อ Artificial Intelligence ที่แปลตามตัวว่าปัญญาประดิษฐ์ หมายความว่า ความฉลาดของเจ้า AI เกิดจากการเลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ โดยให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผล และเกิดเป็นการกระทำเกิดขึ้น

ซึ่งความฉลาดที่ว่านี้ เกิดได้จาก “การจำ” (Remember) และ “การวิเคราะห์” (Recognize) ดังนั้น การที่ AI จะฉลาดได้ จึงเกิดจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน อันได้แก่

1. ชุดข้อมูลที่เป็นตัวตั้งต้นที่ต้องมีขนาดที่มากพอ และมีคุณภาพที่ดีพอ

2. กลไกการประมวลผลที่สามารถคิดได้อย่างซับซ้อน และมีกลไกในการตัดสินใจ

3. ระบบประมวลผลที่ต้องมีพละกำลัง ในที่นี้ จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีทั้ง Memory และ CPU ที่มีกำลังมากพอต่อการประมวลผลที่ซับซ้อน

AI จะฉลาดได้ คนที่สร้าง AI ก็ต้องฉลาดกว่า แต่ที่ AI สามารถทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือ อาจจะมากกว่ามนุษย์ เพราะ AI ไม่มี Bias และไม่มีความเหนื่อยล้า ในขณะที่ “มนุษย์” จะมี “อารมณ์” ในการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ “มนุษย์” ทำได้มากกว่า AI ก็คือ การทำอะไรได้หลากหลาย และสามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ AI จะเข้าใจสิ่งเก่าๆ ได้อย่างลึกซึ้งกว่า และงานที่ AI ทำได้ ส่วนใหญ่จะเป็นงานซ้ำๆ หรือ Repeated Job

ทั้งนี้ AI ที่ได้รับการ Train และมีผลการประเมินที่ดี จะสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมาก เพราะมันสามารถ “จำ” และ “วิเคราะห์” ได้อย่างรวดเร็ว และซับซ้อน จนบางครั้ง “มนุษย์” เอง อาจจะไม่สามารถทำงานนั้นได้ดีเท่า AI ก็เป็นได้

ข้อสรุปของบทความนี้ คือ AI ฉลาดได้เพราะ “มนุษย์” และหากเราเข้าใจกลไกของ AI อย่างแท้จริงแล้ว เราก็จะสามารถเป็นหนึ่งในคนที่ช่วย Train AI ได้ (การทำงานร่วมกันระหว่าง AI กับ Human จะเรียกว่า Augmented Intelligence สามารถอ่านรายละเอียดของบทความ “ทำความรู้จัก Augmented Intelligence เทรนด์ใหม่ที่มาแทน Artificial Intelligence แบบเดิมๆ” ได้ที่ >>> https://bit.ly/2XXaQ0z”) แต่หากเราไม่สามารถทำความเข้าใจกลไกของ AI ได้ ก็จะเกิดเป็น “ความกลัว” ซึ่งความกลัวนี้ สามารถถูกทำลายได้โดยการเรียนรู้และปรับตัว

AI ไม่ได้ฉลาดไปกว่าเรา และ AI ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด กลับกัน “มนุษย์” ต่างหากที่ฉลาด และ “มนุษย์” ก็น่ากลัวด้วยเช่นกัน

bottom of page