top of page

SME ก็ใช้ Data ได้


เพราะคำว่า Big Data บ่งบอกถึงข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้หลายคนมองว่า การทำโครงการ Big Data จะต้องเป็นบริษัทที่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะและมีงบลงทุนค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทขนาดเล็ก หรือกล่ม SME มองข้ามการใช้ประโยชน์จาก Data ไปทันที

ความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครระบุชัดเจนว่า Big หรือ ใหญ่ จะต้องขนาดเท่าไหร่ เพราะความหมายของคำว่า Big Data ประกอบไปด้วย 4V ได้แก่ Volume (ขนาด), Velocity (ความเร็ว), Variety (ความหลากหลาย), Veracity (ความถูกต้อง) ดังนั้นในความเป็น Big Data ไม่ได้ Focus ที่ความ “ใหญ่”

เมื่อลองตัดคำว่า Big ออก จะกลายเป็นว่า การทำโครงการ Data คือ การใช้ประโยชน์ของข้อมูล ที่มีความเร็ว หลากหลาย และถูกต้อง มองในมุมนี้ บริษัทเล็กๆ หรือ SME อาจจะเห็นภาพได้มากกว่า

ตัวอย่างเช่น ร้านทำผม สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลลูกค้า ทำให้รู้ว่า ลูกค้าแต่ละคนมีความชอบอย่างไร ทำสีผมสีไหน ชอบมาร้านในช่วงเวลาใด เมื่อเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ จนมากพอ จะสามารถนำข้อมูลนั้น มาประเมินเป็นโปรโมชั่นที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละท่านได้ และหากใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการทำงาน ก็จะช่วยเป็นการประหยัดเวลา และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม

ในตัวอย่างนี้ ก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ Data อย่างง่ายๆ ได้แล้วในมุมของ Startup โดยเฉพาะ การทำ Platform กลาง ที่สามารถมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยที่ในช่วงแรก ปริมาณของข้อมูลที่มีในระบบ อาจจะมีปริมาณน้อย แต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ ในทางกลับกัน บริษัทที่มีข้อมูลเก็บเอาไว้จำนวณมาก แต่มิได้นำมาใช้งาน ข้อมูลที่เก็บอาจจะไม่สะอาด และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้เลยก็ได้

ในกรณีที่ SME ที่ยังไม่มีรายได้มากพอที่จะลงทุนด้านระบบ อาจจะใช้การเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมง่ายๆ เช่น Google Sheet หรือ Excel ก็ได้

อย่างไรก็ตาม เทรนการพัฒนา Software กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการพัฒนาระบบ Software as a Service มากขึ้น ที่เน้นการพัฒนาเพื่อลูกค้า และมีการบำรุงรักษาให้โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีทีม IT โดยการใช้โปรแกรมลักษณะนี้ จะมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน ทำให้การลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก้อนโต

การดำเนินธุรกิจนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องการหารายได้ แต่เป็นการทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง การใช้ประโยชน์จาก Data โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Data ที่เป็นของเราเฉพาะหรือ Data ที่เราสามารถเก็บได้ ในขณะที่คนอื่นเก็บไม่ได้ จะทำให้ธุรกิจนั้นๆมีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆ

ดังนั้น โครงการการใช้ประโยชน์จาก Data ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มเมื่อข้อมูลนั้น Big แต่สามารถเริ่มได้เลย ตราบใดก็ตามที่มี “ซื้อ-ขาย” เกิดขึ้น

ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุด มิใช่เรื่องของเวลา หรือ งบประมาณ แต่คือ เรื่องมุมมอง และความเข้าใจ ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ SMEs เป็นกลุ่มใหญ่ที่ถือว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน


Comentários


< Previous
Next >
bottom of page