top of page

Chat-Bot เป็น AI จริงหรือ?


Chat-Bot เป็นโครงการแรกๆ ที่หลายนึกถึง เมื่อต้องการทดลองดำเนินโครงการ Digital Transformation หรือ พัฒนา AI

แล้ว Chat-Bot เป็น AI จริงหรือเปล่า?

ความเป็นจริงแล้ว Chat-Bot แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบไปด้วย

1. Rule-Based Chat-Bot

คือ การพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติที่มีการกำหนดการถามตอบชัดเจน เช่น พิมพ์ 1 เพื่อเลือกหัวข้อการซื้อผลิตภัณฑ์ พิมพ์ 2 เพื่อเลือกหัวข้อการบริการหลังการขาย นอกจากเป็นตัวเลข ยังสามารถใช้คำ หรือ ประโยคเป็นตัว input ได้ แต่ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องเท่านั้น แบบ Rule-Based จะไม่ใช่ AI นะคะ

2. NLP-Based Chat-Bot

NLP ย่อมาจาก Natural Language Processing ถือเป็น AI ประเภทหนึ่งที่เรียนรู้การใช้ภาษา และมีการตอบสนองจากการใส่ input ประเภทข้อความ ทำให้ระบบการเรียนรู้สามารถเข้าใจประโยคได้ จากการให้คะแนน "คำ" หรือ "ตัวอักษร" ต่างๆ ทำให้เมื่อนำคำนั้นๆ มาเรียงกันเป็นประโยค ก็สามารถทำความเข้าใจประโยคนั้นได้

การทำงานของ Chat-Bot คือ ทำความเข้าใจ "ประโยค" ที่พิมพ์เข้าไป โดยไม่จำเป็นต้องมีการจดจำประโยคดังกล่าวเอาไว้ก่อน หลังจากนั้น Bot จะส่งคำตอบที่มีการกำหนดเอาไว้ เช่น ถ้าคำถามเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ bot จะทำการดึงข้อมูลสภาพอากาศมาแสดงผล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเรียนรู้ คือ จะต้องมีใส่ Input เป็น "คำต่างๆ" เพื่อเป็นตัวตั้งต้นให้ Bot เรียนรู้ และ กำหนดผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบเอาไว้ Bot จะตอบเท่าที่ได้กำหนดกรอบเอาไว้เท่านั้น

3. NLP แบบ Dynamic Learning

เป็นการต่อยอดจาก NLP แบบเดิม ตรงที่ตัว AI จะเก็บข้อมูลถามตอบที่เกิดขึ้นใหม่ ไปเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ต่อไป ดังนั้น ในกรณีที่พิมพ์ผิด หรือพิมพ์ตกหล่น AI จะสามารถเข้าใจรายละเอียดได้

การเก็บรายละเอียดของ AI ทำได้โดยตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้ตอบยืนยันว่า AI เข้าใจถูก และตัว AI จะค่อยๆ เรียนรู้ประโยคใหม่ๆ กลายๆ กลับช่วยสะกดคำที่เราคุ้นเคยกันดี

ดังนั้น ถามว่า Chat-Bot คือ AI หรือไม่? คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับว่า แนวทางการพัฒนาเป็นแบบไหน ถ้าเป็นแบบแรก ถามแบบไหน ตอบแบบนั้น พิมพ์ผิด พิมพ์เกิน ไม่สามารถตอบได้แบบนั้นไม่ใช่ AI

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการพัฒนา Chat-Bot คือ ข้อมูลที่เป็นตัวตั้งต้น และคำตอบสำหรับแต่ละโจทย์ ดังนั้น Bot ของแต่ละอุตสาหกรรม จะมีตัวต้นต้นที่ไม่เหมือนกัน

การจะเลือกให้ Bot เป็น AI หรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวทางการใช้งาน ถ้าต้องการใช้เพื่อตอบคำถามง่ายๆ สามารถใช้แบบ Rule-Based ได้ แต่ถ้าอยากได้แบบขั้นสูง ก็อาจจะต้องพัฒนาเป็น Dynamic AI และควรมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลรักษาระบบ


แท็ก:

Comments


< Previous
Next >
bottom of page