top of page

อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย


อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย
อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย

Digital Transformation คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยี Digital (เทคโนโลยีที่สามารถส่งผ่านข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้) เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดำเนินโครงการ Digital Transformation ควรเริ่มจากการระบุปัญหา จากนั้นจึงเป็นการมองหา Solution ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่จะเห็นว่า โครงการ Digital Transformation เป็นโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน โดยยังไม่เข้าใจว่า เทคโนโลยีนั้นจะมีส่วนช่วยในการทำงานได้อย่างได้


แนวทางในการดำเนินโครงการ Digital Transformation ตามหลักการ DELTA อันประกอบไปด้วย


D-Data จะต้องมีการเก็บและใช้ Data ในรูปแบบ Digital เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

E-Enterprise กล่าวคือทุกภาคส่วนของทั้งองค์กรจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินโครงการไปด้วยกัน

L-Leadership ผู้นำจะต้องเข้มแข็ง มีการตัดสินใจที่เฉียบขาด สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ มีแผนในการดำเนินงานให้ทีมงานโดยไม่หลงทาง

T-Target เป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นธงชัยให้ทุกคนแต่ถ้าไม่สามารถระบุเป้าหมายของโครงการได้ ก็ยากที่ทีมงานจะให้ความร่วมมือต่อกัน

A-Analytics มีการวิเคราะห์สถานะของโครงการแต่ละลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เมื่อ Digital Transformation เป็นโครงการระดับใหญ่ขององค์กรและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนวนมาก หัวใจของโครงการคือความชัดเจนของ “ผู้นำ” เพราะผู้นำคือผู้กำหนดเส้นทาง

นอกจากนี้ด้วยวัฒนธรรม “นายสั่ง” ยังคงฝังรากลึกในหลายๆ องค์กร ทำให้หากนายไม่สั่งก็คงไม่เกิดโครงการ ยิ่งไปกว่านั้นแม้นายจะสั่งแต่นายไม่ติดตามผล ก็อาจก่อให้เกิดการดื้อรั้น จนโครงการล้มไปก็เป็นได้ ทำให้การ “สั่ง” อย่างเดียวไม่ประสบความสำเร็จ แต่ต้องเป็นการ “สั่ง” และ “ติดตามผล” อย่างต่อเนื่อง

การที่มีผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีประโยชน์ไม่ใช่แค่การเรื่องความต่อเนื่องของโครงการ แต่ยังส่งผลในเรื่องของความเร็วในการตัดสินใจอีกด้วย โดยเฉพาะในโครงการที่กำลังลองผิดลองถูกที่ต้องการคนตัดสินใจ ซึ่งโครงการ Digital Transformation มีความพิเศษตรงที่แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ มีเป้าหมายขององค์กรที่แตกต่างกัน และมีวิธีการมองหา Solution ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้โครงการ Digital Transformation จึงไม่สามารถ COPY กันได้และต้องดำเนินโครงการด้วยความเข้าใจ

แน่นอนว่าระหว่างทางอาจเจอปัญหาซึ่งหากเป็นปัญหาเก่าทีมงานก็คงตัดสินใจได้ แต่หากเป็นปัญหาใหม่ และเป็นปัญหาใหญ่ คนที่ควรเป็นคนช่วยแก้ปัญหาจึงต้องเป็นระดับ “ผู้บริหาร” เท่านั้น


ทั้งหมดนี้จึงสรุปได้ว่า “อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย” นั้นเอง


 

We turn your DATA into your KEY of success.

เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล


คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations


สนใจบริการติดต่อ

Tel: 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.th
Comments


< Previous
Next >
bottom of page