top of page

โปรแกรม BI เหมาะกับใคร

Who is the BI program suitable?

โปรแกรม BI หรือ Business Intelligence เป็น Software ชนิดหนึ่ง มีทั้งรูปแบบ Desktop และแบบ Website ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรม BI ก็เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกขึ้น

หลักการของโปรแกรม BI คือจะมีการนำเข้าข้อมูล (ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบตารางในสกุลต่างๆ เช่น xls, csv หรือ Database) หลังจากนั้น จะมีการนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ Clean หรือ การจัดโครงสร้าง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และส่งผลการวิเคราะห์ไปนำเสนอเป็น Data Visualization

ปัจจุบัน มี BI ยี่ห้อต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Tableau, Power BI, Qlik, Google Studio และยี่ห้ออื่นๆ แต่ละยี่ห้อจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

ทำไมต้องใช้ BI?

เพราะงานบางอย่างที่ต้องมีการคำนวณ หรือทำ Data Visualization บ่อยครั้ง งานนั้นควรมีการทำงานแบบอัตโนมัติให้มากที่สุด เช่น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ก็จะมีการ Update การวิเคราะห์และการแสดงผลทันที

ก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์ การเขียนกราฟ และการแสดงผล ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ Microsoft Excel เพื่อคำนวณ และนำกราฟไปนำเสนอที่ PowerPoint ทำให้เกิดการ Delay หรือล่าช้าเกิดขึ้น

นอกจากระบบการประมวลผลพื้นฐานแล้ว BI จะมีฟังก์ชั่นอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่ Excel ทำได้ เช่น สามารถเขียนกราฟซ้อนกันได้หลายกราฟ รวมไปถึง มี (Auto) Machine Learning บางตัวให้ใช้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

ตัวอย่าง การใช้งานโปรแกรม Tableau จะเห็นได้ว่า รูปที่ 1 สามารถทำกราฟซ้อนกราฟได้ และสามารถใช่ Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลบางส่วนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละกราฟที่อยู่ใน Dashboard กัน จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น หากเลือก Filter ตัวแปรใด กราฟอื่นๆ ใน Dashboard นี้ จะแสดงผลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นทันที

Who is the BI program suitable?-2

สำหรับรูปที่ 2 จะเป็นการแสดงผลในแผนที่ ทำให้สามารถเข้าถึงมุมมองของข้อมูลที่แสดงผลเป็น Location ได้ง่ายขึ้น

Who is the BI program suitable?-3

BI เหมาะกับใคร?

BI เหมาะกับ Data Analyst หรือ Business Analyst ที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีการว่าจ้าง Data Scientist แบบนั่งประจำ การใช้โปรแกรม BI ก็สามารถใช้งานเพื่อสร้าง Data Model บางประเภทได้

บางเว็บไซด์ จะมีการแนะนำให้ Data Scientist ใช้โปรแกรม BI ด้วย ในที่นี้ จะหมายถึงใช้งานเพื่อให้เข้าใจมุมมองของ User หรือสามารถนำเสนอผลลัพธ์ในการทำ Data Visualization เสียมากกว่า เพราะความเป็นจริงแล้ว Tool หลักของ Data Scientist อาจจะเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองเช่น Python หรือ R

อย่างไรก็ตาม ในการใช้โปรแกรม BI จริงๆ พบว่าหลายองค์กรมีการซื้อโปรแกรม BI ไปแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นเพราะ BI เป็นเพียงโปรแกรม (ไม่ต่างการโปรแกรมอื่นๆ เช่น Photoshop ที่ต้องใช้ทักษะด้านแสง สี และมุมมองการถ่ายภาพ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้เต็มที่) ตามหลักการแล้ว คนที่ใช้งาน BI จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน

1. นักวิเคราะห์ ที่ต้องมีความเข้าใจในตัวโปรแกรม มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี (Data Visualization)

2. ผู้ใช้งาน หมายถึง คนที่อ่านผลลัพธ์เพื่อนำไปตัดสินใจต่อ อาจจะเป็น Manager หรือ ผู้บริหาร ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ หรือนำเข้าข้อมูล แต่จะต้องใช้โปรแกรมในลักษณะการ Filter หรือ เข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

ท่านสามารถอ่านบทความต่างๆเกี่ยวกับ BI ได้ที่ https://www.coraline.co.th/article/categories/business-intelligence-bi

แนะนำบริการ

Coraline BI Integration เป็นบริการออกแบบโครงการที่ควรใช้ BI ตั้งแต่เข้าไปประเมินความพร้อมของโครงการ ประเมินคุณภาพของข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ออกแบบแหล่งเก็บข้อมูลทั้งแบบ Cloud และ On Premise สร้าง Data Model ประเภทต่างๆ เพื่อให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบ Data Visualization ที่สวยงาม และ User Friendly ในโปรแกรม BI พร้อมช่วยเลือกโปรแกรม BI ที่เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inquiry@coraline.co.th

แท็ก:

< Previous
Next >
bottom of page