top of page

ทำไมอาชีพ Data Scientist ถึง Sexy?


Why the career Data Scientist to Sexy?

Harvard Business Review ได้กล่าวเอาไว้ว่า Data Scientist เป็นอาชีพที่ sexy ที่สุดแห่งยุคศตวรรษที่ 21

ที่เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เพราะมันเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นอาชีพที่หาตัวจับได้ยากอีกด้วย

คำว่า Sexy ในที่นี้ จึงไม่ได้หมายความว่ามี Supply น้อย แต่หมายถึง ความคาดหวังในตำแหน่งนี้สูง มากจนกระทั่งหาตัวจับของคนที่สามารถทำงานในตำแหน่ง Data Scientist ได้น้อย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เนื่องจากสถาบันต่างๆ พากันเปิดคอร์สสอน Data Science มากขึ้น จนกลายเป็นว่า มี Supply สำหรับการเป็น Data Scientist มากขึ้น แล้วทำไมอาชีพ Data Scientist ถึงยังคงมีความ Sexy หลงเหลืออยู่ นั่นก็เป็นเพราะว่า การจะเป็น Data Scientist ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์ อีกทั้ง หลายๆ คอร์สที่มีอยู่ในตลาดการศึกษา เน้นการเรียนแบบ Short-cut โดยเน้นการใช้เครื่องมือ มากกว่าการเข้าใจพื้นฐานของ Science

สำหรับในอนาคต อาชีพ Data Scientist จะยังคง Sexy อยู่อีกหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า “ไม่” เป็นไปตามวัฏจักรของโลกนี้ เมื่อเวลาผ่านไป และมี Supply มากขึ้น ในขณะที่ความต้องการในตลาดมีจำกัด สุดท้ายอาจจะเกิดปัญหา Supply Over Demand ก็เป็นได้ เพียงแต่เหตุการณ์ที่ว่านี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็คงตอบไม่ได้

ทั้งนี้ ในขณะที่ความต้องการในตำแหน่ง Data Scientist ยังไม่คงที่ เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้งานการสร้าง Model ของ Data Scientist เป็นไปได้ง่ายขึ้น (ซึ่งก็เกิดจาก Data Scientist คนเก่าๆ ช่วยกันสร้างขึ้นมา) จนกลายเป็นว่า หลายๆ งานของ Data Scientist จะสามารถถูกปรับเปลี่ยน เป็นงานของ Data Analyst ได้มากขึ้น

หากอนาคตเป็นไปในลักษณะนี้จริง ตำแหน่งอาชีพ Data Scientist อาจจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นอาชีพอื่นๆ เช่น Developer, Machine Learning Engineer, Data Visualization Designer และ Data Analyst เป็นต้น ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคน

ดังนั้น ในช่วงจังหวะที่ Data Scientist ยังคงเป็นอาชีพที่แสน Sexy สิ่งที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยว ในฐานะที่เป็น Data Expert คือ การมีส่วนร่วมในโครงการให้ได้มากที่สุด และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ซึ่งสิ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างมากอีกส่วนหนึ่ง คือ การมี Senior หรือ ทีมงานที่ดี ที่สามารถแชร์ความรู้กันได้ เพื่อคอยสอนงานกันและกัน เพราะ Key Success ของการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ (BIG) Data คือการทำงานเป็นทีมนั่นเอง

ก่อนหน้านี้ เราต่างเคยผ่านยุคที่ MBA คือ มนุษย์ทองคำ Finance Engineer คือ คนที่ธนาคารและสถาบันการเงินเรียกหา ยุคของนักบิน และ ยุคที่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ คือ คณะที่คะแนนสอบมากที่สุดมาแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไป ความ Popular ก็ลดน้อยลง บางอาชีพก็ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่ก็มีบางอาชีพที่มีความต้องการน้อยลง ทั้งหมดนี้เป็นวัฏจักรตามความต้องการของตลาดแรงงาน มาถึงวันนี้ เป็นยุคของ Data ซึ่ง Data Scientist เป็นอาชีพใหม่ (เมื่อเทียบกับ Data Analyst ซึ่งเป็นอาชีพที่มีอยู่แล้ว และ Data Engineer ซึ่งเป็นอาชีพที่ต่อยอดจาก IT) ด้วยความที่เป็นอาชีพใหม่ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก จากความคาดหวังของหลายๆ องค์กร

หากต้องการจะเป็น Data Scientist ก็ต้องถามตัวเองว่า ต้องการเป็นเพราะอะไร? เพราะกระแส หรือเพราะมั่นใจแล้วว่า นี่คืออาชีพในฝันจริงๆ หากใช่ ก็จงเดินหน้า โดยยึดมั่นเสมอว่า พื้นฐานที่มั่นคง จะทำให้เราสามารถต่อยอดไปได้ไกล และยั่งยืนกว่า

สุดท้ายนี้ สำหรับ Coraline บริษัทที่ปรึกษา และรับสร้างโครงการ Big Data เรามองว่า ทุกหน้าที่มีความสำคัญ และต่างมีบทบาทในการดำเนินโครงการโดยทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าที่ที่สามารถทำได้อย่าง Multi-Level เพราะ Skill ของมนุษย์ที่ต่างจาก AI ก็คือการที่มนุษย์สามารถทำงานได้หลากหลายว่า AI นั่นเองค่ะ


< Previous
Next >
bottom of page