top of page

Quantum Computer คืออะไร?


What is Quantum Computer?

ขอเกริ่นก่อนเลยค่ะ ว่า ตามสไตล์ของ Coraline แล้ว เราจะเน้นการอธิบายที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย เราจึงขอเลี่ยงใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าถึงยาก โดยจะพยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพไปด้วยกัน

Quantum Computing คืออะไรกันแน่ เกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์และเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์

ก่อนอื่น อยากให้ผู้อ่านทุกท่านลองสังเกตเทคโนโลยีใกล้ตัวก่อนค่ะ ตัวอย่างเช่น USB Drive จะมีขนาด 32GB, 64GB, 128GB, 512GB จนเป็น 1TB ซึ่งเป็นตัวเลข x2 ขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับจำนวน Pixel ของกล้องถ่ายภาพก็เช่นกัน ที่จะมีขนาดคูณ 2 ขึ้นเรื่อยๆ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมีความเกี่ยวข้องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าเพียง 1 หรือ 0 เท่านั้นในเวลาเดียวกัน และเป็นไปตามกฎของมัวร์ (Moore's law) โดยมัวร์กล่าวเอาไว้ว่า “จำนวนของส่วนประกอบในวงจรรวมจะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุก ๆ ปี”

เมื่อเป็นเช่นนั้น ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีมี Limit และอาจต้องรอให้ถึงเวลาที่สมควร เหล่านักวิจัยจึงมีการศึกษาระบบวงจรแบบใหม่ โดยใช้คุณสมบัติของอะตอม แทนระบบ Transistor ซึ่งอะตอมนี้มีคุณสมบัติของ Quantum Bit หรือ Qubit จึงสามารถประมวลผลเป็นตัวเลข 0 และ 1 ในเวลาพร้อมกันได้ ทำให้ Quantum Computing สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทั่วไป (อย่างมาก)

เนื่องจากเป็นการทดลองระดับอะตอม ดังนั้นการพัฒนา Quantum Computer จึงมีความเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์โดยตรง และนำมาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ในภายหลัง

ตัวอย่างเช่น มีรายงานจาก Google พบว่า Quantum Computer ของ Google สามารถประมวลผลด้วยความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ ทั่วไปถึง 100 ล้านเท่า

อย่างไรก็ตาม Quantum Computing นี้ ก็มีข้อจำกัดอยู่ค่อนอย่างเยอะ เช่น

  • ไม่สามารถเก็บข้อมูลอ่านค่าในอดีต

  • ไม่สามารคัดลอก Qubit เพื่อสำรองข้อมูลได้

  • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน คือ -273.15 องศาเซลเซียส

มาที่ข้อดี และประโยชน์ของการใช้ Quantum Computer กันบ้าง

  • ทำให้ระบบ Security มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของการจำ และถอดรหัส

  • ใช้ในการสร้างและ Train AI

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เราจะได้ยินข่าวบริษัท IT ใหญ่ๆ ออกมาเคลมว่าได้มีการพัฒนา Quantum Computer หลายเจ้า แต่ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้ เพราะระบบยังไม่มีความเสถียรมากพอ และยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง และพัฒนาต่อไป

ถามว่า Quantum Computer น่าสนใจมั้ย ก็ต้องตอบว่า น่าสนใจมากๆ เพราะมันเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต เมื่อถึงวันที่ Quantum Computer นั้นได้รับการพัฒนาออกมาจนสามารถใช้งานได้จริงๆ ระบบการประมวลผล การดึงข้อมูล การวิเคราะห์ช้อมูล จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (เร็วกว่าทุกวันนี้หลายเท่า) ทำให้ผู้ใช้งานเอง ก็ต้องปรับตัวกับความเร็วเหล่านี้ด้วย หรือแม้แต่ Programmer ก็ต้องปรับตัว เพราะระบบของ Quantum Computer มีความแตกต่างจากระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป

เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้ ?

เรียนรู้ได้ว่า เทคโนโลยีต่างๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง ใจความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่นักพัฒนา เพราะคนที่พัฒนาเทคโนโลยี คือ “มนุษย์” แม้หลายคนอาจจะไม่ใช่นักพัฒนาเทคโนโลยี แต่ก็จำเป็นต้องติดตามในฐานะที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้

เพราะ Quantum Computer มีผลโดยตรงกับ AI และมีผลโดยตรงกับมนุษย์เรา


< Previous
Next >
bottom of page