top of page

วังวนปัญหาโครงการ Big Data


ปัจจุบันองค์กรมากมายให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการ Big Data ในหลายธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการข้อมูลและการดำเนินโครงการ Big Data คือความท้าทายสำหรับองค์กรหลายแห่ง เพราะมากกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการเหล่านั้น กลับไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถสร้างโซลูชั่นที่นำมาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาธุรกิจได้จริงตามที่คาดหวังไว้ ก่อให้เกิดปัญหาตามมาและยากที่จะแก้ไข


เนื่องจากโครงการ Big Data หรือ Data Management มักจะต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการประเมินผลลัพธ์เป็นเวลานาน กว่าที่จะพบว่าโครงการนั้นไม่สำเร็จหรือไม่สามารถใช้งานได้จริง องค์กรก็ได้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากไปแล้ว และเมื่อต้องแก้ไขโครงการที่ล้มเหลวไปแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีงบประมาณและเวลาเพิ่มเติมเช่นกัน


การมีงบประมาณและเวลาที่จำกัดเป็นผลกระทบมาถึงการเลือกผู้ให้บริการใหม่ ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ ทำให้บางโครงการจำเป็นต้องตัดหรือลดทอนงานบางส่วนออกไป หรือบางโครงการอาจจะต้องยุติหรือเลื่อนโครงการออกไปเพราะไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานในส่วนที่สำคัญและจำเป็นของโครงการ นำมาสู่ปัญหาที่ไม่สิ้นสุด


คอราไลน์ได้รับโจทย์ในการแก้ไขโครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จจากผู้ให้บริการอื่นเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งในการแก้ไขโครงการแต่ละโครงการ คอราไลน์จะต้องประเมินเบื้องต้นและเข้าดำเนินการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ให้บริการอื่นทำมาก่อน ว่ามีส่วนไหนสามารถใช้ได้บ้างและมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข ซึ่งในหลายๆครั้ง เราก็ได้พบว่า การเข้าไปวิเคราะห์และแก้ไข กลับต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าการเริ่มต้นทำโครงการใหม่เสียอีก ด้วยข้อจำกัดด้านปัจจัยต่างๆของบางโครงการ ทำให้ทางคอราไลน์ก็ไม่สามารถที่จะรับแก้ไขโครงการเหล่านั้นให้สามารถดำเนินการต่อไปได้เช่นกัน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับองค์กรที่ต้องสูญเสียทรัพยากรไปโดยไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง


ดังนั้นหากองค์กรใดที่ต้องการดำเนินโครงการด้านการจัดการข้อมูล ควรวางแผนอย่างรอบคอบโดยการศึกษาให้เข้าใจและพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม มีประสบการณ์จริงและเชื่อถือได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการไม่ประสบความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี


สำหรับการเลือกผู้ให้บริการทำโครงการด้านการจัดการข้อมูล ท่านผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่


แท็ก:

Comments


< Previous
Next >
bottom of page