เราขาดผู้เชี่ยวชาญ...จริงหรือ?


“เราขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน Data” เป็นคำกล่าวที่ได้ยินบ่อยครั้งในสื่อ ซึ่งในเชิงวิชาการแล้ว เราไม่ได้ขาด แต่เราขาดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดำเนินงานได้จริง

ทำไมถึงกล่าวว่า ในเชิงวิชาการเราไม่ได้ขาด ก็เป็นเพราะว่า คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 แล้ว ซึ่งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่เปิดสอนตั้งแต่ Database, การเขียนโปรแกรม และการพัฒนา Algorithm ต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของ AI

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ The US National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics ที่ได้มีการจัดทำแบบประเมินสำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกา พบว่า ในปี 2017 จำนวนบัณฑิตชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาอยู่ในระดับเดียวกับจำนวนบัณฑิตชาวจีน ดังจะเห็นในรูปด้านล่างนี้

อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรไทย มีจำนวน 70 ล้านคนโดยประมาณ ในขณะที่จำนวนประชากรจีน มีจำนวน 1,386 ล้านคน

ภาพนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่า ด้านการศึกษาแล้ว เราไม่ได้ขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิ แต่แล้วทำไมในสื่อ หรือ ผู้บริหารหลายท่านถึงกล่าวว่า “เราขาดผู้เชี่ยวชาญ”

นั่นเป็นเพราะว่า ลักษณะความต้องการในตลาด กับภาควิชาการไม่สอดคล้องกัน ในยุค Digital 4.0 สิ่งที่สำคัญ คือ การร่วมกันพัฒนา แต่หลายๆ โครงการในองค์กรใหญ่ ยังเน้นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งแยกระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้งาน ทำให้สุดท้านแล้ว สิ่งที่พัฒนาออกมานั้น ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานซะทีเดียว

เมื่อโจทย์ของธุรกิจ คือ การซื้อระบบสำเร็จรูป หรือมองหาผู้ให้บริการที่รับงานไปดำเนินการ โดยมาเน้นการร่วมกันพัฒนา จึงทำให้นักพัฒนาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน กลายเป็นผู้ให้บริการสำเร็จรูปไปโดยปริยาย กล่าวคือ เน้นการ Reuse เครื่องมือซ้ำ ๆ เดิม ๆ โดยที่ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น ใน TOR มักจะมีการให้คะแนน Project Reference หมายความว่า การจะนำเสนอระบบใดก็ตาม ก็จะต้องเป็นระบบที่เคยมีบริษัทอื่นใช้งานมาก่อน แสดงว่าระบบนั้นไม่ใช่ระบบใหม่ ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้กับ TOR นั้น ๆ อย่างแท้จริง

เมื่อระบบการทำงานแปลงสภาพไปเป็นการส่งมอบงาน โดยมิใช่การร่วมกันพัฒนา เพื่อมองหา Solution ที่ตอบโจทย์ที่สุด สุดท้ายนักพัฒนาก็ต้องปรับตัว เพราะต่อให้มีไฟในการทำงานมากเพียงใด บริษัทก็ต้องมีสายป่านของ Cash Flow มาเกี่ยวข้อง

ปัญหานี้มิได้เพิ่งเกิด แต่เกิดมานานแสนนาน จนกระทั่งเข้าสู่ยุค Digital 4.0 ที่ทุกอย่างจะต้องอาศัยทักษะ และประสบการณ์เพื่อออกแบบงานแบบ Customized เราจึงขาด Data Engineer ที่สามารถออกแบบ Data Pipeline ได้ เพราะก่อนหน้านี้ เน้นการ Implement ระบบสำเร็จรูป จนกลุ่ม IT ไม่มีสิทธิ์ในการออกแบบการเก็บข้อมูลที่นอกเหนือไปจากขอบเขตของโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม ERP เป็นต้น และที่เราขาด Data Scientist ทั่งๆ ที่วิชา Optimization หรือ Machine Learning ไม่ใช่วิชาใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ เราเน้นการใช้ Microsoft Excel และเน้นการใช้ BI โดยที่ไม่อยากเสียเวลาเพื่อเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Model เพราะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก

ทำให้ คนที่เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ผันตัวเองไปเป็น Programmer บ้าง รับเขียนโปรแกรมที่เน้น Front-End มากกว่าการออกแบบระบบ Customized ที่เน้นทั้ง Back-end, Model, และ Front-end

วันนี้ ที่เราขาด คือ คนที่เข้าใจ และให้โอกาสผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความสามารถ เพราะแม้ว่าคนแต่ละคนจะมีวุฒิการศึกษามาพร้อมเพียงใด แต่หากไร้ซึ่งโอกาสในการได้ลงมือทำจริง ๆ สุดท้ายแล้ว วิชาต่าง ๆ ที่ร่ำเรียนมา ก็จะหมดอายุไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คำว่า “เข้าใจ” ในที่นี้ ไม่ใช่แค่ เข้าใจว่า “นักพัฒนา” มีหน้าที่ “พัฒนา” แต่เป็นการ “ร่วมกันพัฒนา” คุยกันให้มากขึ้น สื่อสารกันให้มากขึ้น ร่วมมือกันให้มากขึ้น เพราะจะมีแต่นักพัฒนาอย่างเดียว ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ตรงใจผู้ใช้งาน ซึ่งหากเข้าใจในหน้าที่ของกันและกัน จะทำให้ระยะเวลาของการพัฒนาไม่บานปลาย และได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์มากที่สุดอีกด้วย

เราไม่ได้ขาดผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ แต่เราขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะก่อนหน้านี้ เราพึ่งพาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศ มากกว่าการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาในประเทศ ได้แสดงความสามารถอย่างแท้จริง และถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ... ในประเทศของเรา

#BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation

#Coraline ให้คำปรึกษาการทำ Big Data Project และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Recent Posts

Contact

Follow

02 114 7003 

77/129, 30th floor, Sinn Sathorn Tower, Thanon Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 

©2021 by Coraline