top of page

ข้อดีของการใช้ Cloud Computing


ข้อดีของการใช้ Cloud Computing
ข้อดีของการใช้ Cloud Computing

Cloud computing คือ ระบบ Hardware หรือ Software ของบริษัทให้บริการที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้ระบบได้ผ่าน Network ที่กำหนด (โดยทั่วไป Network นี้จะเป็น Internet)

การมาของ Cloud ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวงการ IT เพราะแต่ก่อนการลง Software ใดๆ จำเป็นต้องมีการลงทุนด้าน Hardware หรือ Infrastructure ก่อนที่จะทำการลง Software ต่างๆ ในระบบได้ ส่งผลให้บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถลงทุนกับระบบ IT ขนาดใหญ่ได้มากนัก เพราะการลงทุนดังกล่าว มิใช่แค่การวางระบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแผนก IT ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาระบบอีกด้วย

จากรายงานของ International Data Group พบว่า 69% ขององค์กรต่างๆ มีการใช้ Cloud เรียบร้อยแล้ และอีก 18% กำลังวางแผนเพื่อใช้ Cloud ในอนาคต


สำหรับข้อดีของการใช้ Cloud Computing เราสรุปออกมาเป็นหัวข้อดังนี้


1.Cost Savings การใช้ Cloud จะสามารถเปิด/ปิดการใช้งานได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายแบบ Pay as you go หรือ จ่ายเท่าที่ใช้ เช่น ต้องการ Run Model เพียง 24 ชั่วโมงก็เปิดแค่ 24 ชั่วโมงได้ ซึ่งหากเทียบกับ On-prem คือต้องซื้อระบบใน Spec ที่ต้องการถึงแม้จะใช้งานแค่ 24 ชั่วโมงก็ตาม

2.Security จากการทดสอบด้านความปลอดภัยจากรายงานของ Gartner พบว่า Cloud มีความปลอดภัยกว่าระบบ Data Center แบบ On-prem ถึง 60% เนื่องจากมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีการ Update ตลอดเวลา


รายงานจาก RapidScale กล่าวว่า ผู้ใช้งาน Cloud กว่า 94% ประเมินการใช้ Cloud ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในระบบข้อมูลได้มากกว่าระบบแบบ On-Prem (ระบบเดิม) เหตุผลที่ระบบ Cloud จำเป็นต้องมีความปลอดภัยที่แน่นหนา ก็เพราะผู้ให้บริการ Cloud จะต้องจัดการด้านความเสี่ยงองค์กรของตัวเอง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ซึ่ง Cloud คือผลิตภัณฑ์หลักทำให้การพัฒนาความปลอดภัยในการใช้ Cloud เป็นเป้าหมายหลักและจุดขายของบริษัท Cloud

3.Flexibility การเลือกใช้ทรัพยากรบน Cloud มีความหลากหลายและยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยผู้พัฒนา เช่น จะใช้ Spec ความจุเท่าไหร่, สามารถเลือกเปิด/ปิดและลด/ขยายได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามข้อเสียของทรัพยากรที่หลากหลายคือผู้พัฒนาจะต้อง Update เทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบที่ออกแบบนั้นใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

4.Mobility การเข้าถึง Cloud มีความสะดวกอย่างมาก เพียงแค่มี Internet ซึ่งผู้ให้บริการ Cloud จะมี Service Level Agreement ให้ระบบสามารถเข้าถึงได้ตลอด และมีการกระจาย Node ของระบบในประเทศต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง

5.Insight ระบบ Monitor อัตโนมัติของ Cloud ทำให้ง่ายต้องการวิเคราะห์การเข้าถึงระบบเชิงลึกได้

6.Increased Collaboration ระบบ Cloud ทำให้รูปแบบการทำงานของหน่วยงาน IT เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่แต่ละคนจะมีหน้าที่เฉพาะด้าน แต่เมื่อไปใช้ Cloud กลายเป็นว่าคนที่เข้าถึง Cloud ได้ควรจะต้องมีความรู้ในเชิงกว้างของระบบเพื่อสามารถมองหาทรัพยากรบน Cloud ที่ตอบโจทย์ได้ อีกทั้งการใช้ Cloud มีค่าใช้จ่ายแบบจ่ายเท่าที่ใช้โดยการเปิด/ปิด ระบบ แต่หากเปิดระบบแล้วไม่ได้ใช้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน การจะใช้ Cloud จึงต้องมีการวางแผนที่ดี ต้องทำงานแบบร่วมมือและมีการสื่อสารกันให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

7.Quality Control ในหน้าจอ Monitor ของระบบ Cloud จะมี List ของการใช้งานและระบบต่างๆ ที่อยู่ใน Cloud ทำให้การควบคุมคุณภาพของระบบ IT รวมศูนย์อยู่ที่เดียวก่อให้เกิดการควบคุมคุณภาพได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

8.Disaster Recovery การ Recovery บน Cloud ทำได้ง่ายและสะดวกอย่างมาก โดยสามารถเลือกให้ Auto-Backup หรือ Manual Recovery ก็ได้ และหากมีเหตุการณ์ระบบล้มหรือเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ Cloud ทางผู้ให้บริการจะมีการประกันความเสี่ยงและสามารถ Recover ระบบให้ทันทีภายในระยะเวลาตามข้อกำหนด

9.Automatic Software Updates ระบบต่างๆ Update อยู่ตลอดเวลาบน Cloud และยังมีเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้ได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็น Server, Database, Machine Learning และ Application ที่พร้อมใช้

10.Sustainability เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรด้าน IT ได้เต็มที่ อีกทั้งระบบ Cloud ไม่มีวันหมดอายุ (ตราบใดก็ตามที่ชำระค่าบริการ) ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบล้มหรืออุปกรณ์พัง ดังนั้นระบบ IT บน Cloud จึงมีความยั่งยืนที่มากกว่าระบบแบบ On-Prem

ในปี 2020 นี้นโยบาย Cloud First กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบ Cloud นั้นพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่พร้อมคือ Cloud Engineer ขององค์กร เพราะระบบ Cloud จะมีวิธีการออกแบบ การใช้งาน การ Monitor และการบำรุงรักษาที่แตกต่างจากระบบ On-prem ซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวกับการขึ้นระบบ Cloud ที่ผิดพลาดมาบ้าง นั่นเป็นข้อบกพร่องของบุคลากรมิใช่ข้อบกพร่องของระบบ Cloud ดังนั้นการศึกษา Service บน Cloud จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลหรือ Application ขององค์กรมีขนาดใหญ่และมีความ Sensitive อย่างมาก

Cloud มีหลายยี่ห้อจะเลือกยี่ห้อไหนต้องเริ่มจากรู้ว่าจะเลือกอะไรก่อน เช่น จะใช้เป็น Virtual Machine หรือใช้เป็น Data Lake เป็นต้น เพราะการเปรียบเทียบจะเกิดได้ ต้องเลือกที่ Service ในการให้บริการและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันเป็นข้อๆ ซึ่งราคาจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกัน


 

บริษัท คอราไลน์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบระบบบน Cloud และมีประสบการณ์การสร้าง Big Data Project บน Cloud ทั้งแบบ Hybrid (On-prem + Cloud) และแบบ Cloud only หลายโครงการในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย

สนใจบริการ Cloud Migration หรือกำลังมองหาผู้ออกแบบระบบบน Cloud สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02-096-4465

Email: inquiry@coraline.co.th

Facebook: https://www.facebook.com/coralineltd
แท็ก:

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page