ธุรกิจธนาคาร กับ Technology Disruption

ธุรกิจธนาคาร เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความตื่นตัวด้าน Technology Disruption อย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการไหลเข้าออกของข้อมูลขนาดใหญ่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันในตลาดสูง การนำ Artificial Intelligence และ Machine Learning เข้าในใช้งาน นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการทำงานแบบอัตโนมัติมากขึ้น ยังช่วยให้การตัดสินใจมีระบบแบบแผนที่ดีขึ้น เพราะ Machine Learning ก็เปรียบเหมือนการสร้าง Model หรือ สมการ ที่เรียนรู้จากข้อมูลเก่า และเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เราก็สามารถหาคำตอบได้จากการคำนวณของสมการ ทำให้ในการตัดสินใจต่างๆ ใช้ Judgement หรือ วิจารณญานของคนน้อยลงดังนั้น การใช้งานทั้ง AI และ ML จึงมิได้กรอบอยู่แค่เพียงในวงการเทคโนโลยี แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ ธุรกิจ ที่มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลนั้นเอง

กรณีศึกษาวันนี้ คือ ธนาคารกสิกรไทย ที่ใช้ระบบ AI มาเป็นระบบให้บริการปล่อยกู้ และใช้ ML เป็นตัวช่วยกลั่นกรองข้อมูล และวิเคราะห์เกณฑ์ในการปล่อยกู้ ซึ่งการนำเทคโนโลยีทั้งสองเข้ามาใช้งาน นอกจากจะทำให้ระบบทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ยังช่วยให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำขึ้นอีกด้วย

Credit: TechtalkThai.com สำหรับบทความดีๆ ค่ะ https://www.techtalkthai.com/kbank-machine-lending/

#BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement

#Coraline ให้คำปรึกษาการทำ Data Science and Data Modeling เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Recent Posts

Contact

Follow

02 114 7003 

77/129, 30th floor, Sinn Sathorn Tower, Thanon Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 

©2021 by Coraline