top of page

เมื่อ BU กับ IT ทำงานแยกส่วนกัน ???


เมื่อ BU กับ IT ทำงานแยกส่วนกัน
เมื่อ BU กับ IT ทำงานแยกส่วนกัน

BU หรือ Business Unit เป็นแผนกในองค์กรที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อผลักดันธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่าย Supply Chain ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายความเสี่ยง เป็นต้น


IT เป็นแผนกที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี เช่น Database, การลง Software, การจัดซื้อ Hardware และการดูแลระบบเป็นต้น


ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกันทำให้ในการดำเนินโครงการมักจะเป็นรูปแบบที่ BU เป็นเจ้าของโครงการและให้ IT เป็นส่วน Support


อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นซื้อ Software สำเร็จรูปมาลงกลายเป็นการพัฒนาโครงการขึ้นมาเองตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลทำให้ความต้องการหรือ Requirement ของ BU มีความซับซ้อนไปกว่าเดิม


IT จึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่ Support เช่นเดิมแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโครงการ


แต่เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้หลายคนยังคงคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆ เช่น IT ก็ยังคุ้นเคยกับการซื้อ Tool สำเร็จรูปที่คิดว่าจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการ Integrate Tool นั้นร่วมกับ Tool อื่น ให้เป็นระบบที่ Automate และ BU ยังมองว่า IT เป็นเพียงส่วนสนับสนุน มิใช่ส่วนหนึ่งของการออกแบบโครงการ


เมื่อเป็นเช่นนั้น BU จึงพยายามหา Solution ด้วยตัวเองทำให้ขาดองค์ประกอบด้าน Infrastructure


ส่วน IT ก็ลงทุนกับ Tool ต่างๆ ราคาแพงโดยหวังว่า BU จะหันมาใช้ Tool ที่มีอยู่

สุดท้ายแล้ว การลงทุนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหน ก็เสียโอกาสทั้งสิ้น


วิธีการแก้ก่อนอื่นต้องปรับมุมมองการทำงานกันเสียใหม่..


IT ไม่เพียงมีหน้าที่จัดหาหรือส่งมอบข้อมูลแต่มีหน้าที่ในการออกแบบและบริหารระบบ Infrastructure ขององค์กร ซึ่งหากองค์กรไหนที่ยังไม่มี IT ที่เข้าใจ Modern Infrastructure ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะจะทำให้การลงทุนด้าน Infrastructure จะเน้นเทคโนโลยีเดิมๆที่อาจจะล้าสมัย


BU จำเป็นต้องขอความร่วมมือในการออกแบบโครงการร่วมกับ IT ก่อนที่จะพิจารณาออกเป็น TOR ให้ Vendor หรือมีการพัฒนาระบบใดๆ โดยเน้นที่โจทย์และผลลัพธ์มิใช่เน้นการจัดซื้อเทคโนโลยีที่ไม่มีโจทย์ ซึ่ง BU มีหน้าที่คิดโจทย์และ IT สามารถช่วยวิเคราะห์ Solution ได้

การ Re-Skill and Upskill ทั้งฝั่ง IT และ BU มีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะหลายครั้งที่พบว่า BU ไม่สามารถคิดโจทย์ได้ มีเหตุผลจากที่ว่า BU ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอีกทั้งในส่วนของ IT จะต้องมีการ Re-Skill and Upskill อยู่ตลอดเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยคือค่าเสียโอกาสที่แสนแพง


แม้ BU กับ IT อาจจะคุยกันคนละภาษาแต่ถ้าเป็นโครงการที่จำเป็นต้องพึ่งพากัน การร่วมมือกันเป็นทางออกเดียวเท่านั้น

แท็ก:

ความคิดเห็น


< Previous
Next >
bottom of page