top of page

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการที่ครบวงจรด้านข้อมูลมหัต (Big Data)  คอราไลน์ คือ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทหาแนวทางพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากขุมพลังของข้อมูล ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและชาญฉลาด  อันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ เราเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจและผลักดันองค์กรของคุณไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในยุคดิจิทัล

CRL_Web_BG2.png

วิสัยทัศน์

เราต้องการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยที่ทุกคนภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถ

50+

โครงการที่สำเร็จและส่งมอบให้ลูกค้า

10+

กลุ่มธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้บริการ

1st 

ผู้นำด้าน Data-Driven Transformation ในประเทศไทย

warixx.jpg

คอราไลน์ ร่วมยินดี WARRIX ในโอกาสเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ใน เอ็ม เอ ไอ (mai)

bottom of page