top of page

Skills of Data Scientist

ในยุคปัจจุบันนี้ โลกของการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำได้ง่ายมาก หากจะเปรียบเทียบกับครั้งอดีต ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่เรียกขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ก็เพราะว่าเมื่อก่อนการสื่อสารยังเป็นลักษณะของออฟไลน์ กว่าจะได้หรือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นั้นยากมาก ปัจจุบันนี้การสื่อสารถูกพัฒนาขึ้นจนข้อมูลต่าง ๆ อยู่บนระบบออนไลน์เกือบทั้งสิ้น และเมื่อมีข้อมูลมากมายอยู่บนออนไลน์เต็มไปหมด การพัฒนาเครื่องมืออิเล็คทรอนิคที่เป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลก็ถูกพัฒนาตามขึ้นมา เพื่อจะใช้จัดเก็บ วัด วิเคราะห์ ข้อมูลที่มีเหล่านั้นอย่างถูกต้องโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ขั้นสูง หรือ Model ที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่องค์กรต้องการนำไปต่อยอด เช่น ได้รับทราบถึงพฤติกรรมของคนหรือผู้บริโภคต่างๆ ว่าเค้าต้องการอะไร, ได้เห็นจุดดี จุดด้อยขององค์กร, ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องขององค์กร ร่วมถึงข้อมูลของคู่แข่งในสายธุรกิจ จากที่ได้กล่าวขั้นต้นมาจึงทำให้เกิดคำว่า “มนุษย์ทองคำ” หรือเรียกอีกอย่างว่า นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งบุคคลคนนี้จะมีหน้าที่ไปจัดการกับ “ขุมทรัพย์ขนาดใหญ่” นั่นก็คือ ข้อมูลที่กระจัดกระจายจากแหล่งต่างๆ มาจัดการและวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขององค์กรบริษัท และยังรวมไปถึงเป็นบุคคลสำคัญที่มีหน้าที่ออกแบบกลไลการทำงานของ สมองกล หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเทคโลโนยีเปลี่ยนโลกอีกด้วย กว่าจะมาเป็น “มนุษย์ทองคำ” หรือ นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) ต้องผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากมาย ตั้งแต่ สถิติ ความน่าจะเป็น และต้องผ่านการฝึกเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงต้องมีมุมมองทางธุรกิจที่เฉียบขาด จากรายงานของบริษัทวิเคราะห์การตลาดสัญชาติอเมริกา (IDC) พบว่า อัตราการเติบโตของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คือ 10.8% ในขณะที่ปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีบุคลากรที่สามารถทำงานประเภทนี้ได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น จึงทำให้อาชีพ นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) เป็นอาชีพที่มีค่าตัวแพง และหาตัวจับได้ยาก ในตลาดแรงงานประเทศอเมริกา Data Scientist ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 117,000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 331,500 บาทต่อเดือน หรือหากไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ก็จะมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 87,489 เหรียญสหรัฐต่อปีหรือประมาณ 248,000 บาทต่อเดือน บริษัทที่มีรูปแบบงานค่อนข้าง Dynamic และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ธนาคาร การสื่อสาร พลังงานขนาดใหญ่ จะต้องมีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโลโนยีที่เปลี่ยนแปลง หรือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางหรือเล็ก อาจจะต้องการเพียงแค่ต้องการนักออกแบบ Model หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพียงครั้งเดียว เช่น ออกแบบสถานที่สร้างคลังสินค้าที่คุ้มทุนที่สุด การออกแบบระบบขนส่งที่ซับซ้อน เขียน Algorithm ในระบบเพื่อประมาณการยอดสั่งซื้อ-ขายสินค้า หรือพัฒนาระบบสมองกลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนก็ตาม การนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจย่อมแม่นยำกว่า หน้าที่ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลเหล่านี้ ล้วนใช้ความสามารถของ นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) ทั้งสิ้น และด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาทันสมัยมากขึ้น การทำงานของ Data Scientist จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบนานเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นการจ้างนักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) จึงเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต้องมี สำหรับทุก ๆ องค์กรและทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและต้องการพัฒนาเติมโตอย่างเช่นปัจจุบันนี้ We turn your DATA into your KEY of success. เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT สนใจบริการติดต่อ Tel: 02-096-4465 Email: inquiry@coraline.co.th Facebook: https://www.facebook.com/coralineltd Youtube: https://www.youtube.com/@CORALINECOLTD #Coraline #BigData #BigDatasolution #DataManagement #DataGovernance #DataAnalytics #DataDriven #Transformation #AI #ChatGPT

Skills of Data Scientist

ในยุคปัจจุบันนี้ โลกของการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำได้ง่ายมาก หากจะเปรียบเทียบกับครั้งอดีต ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ...

bottom of page