top of page

On-Cloud vs On-Premise ต่างกันอย่างไร

On-Cloud คือ การใช้ระบบ IT รูปแบบหนึ่ง ที่ระบบอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ (Cloud Provider) ซึ่งผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านทาง Network หรือ Internet On-Prem (ย่อมาจาก On-Premise) คือ การใช้ระบบ IT โดยระบบจะตั้งอยู่ในสถานที่ของเจ้าของระบบ และมีการดูแลรักษาระบบด้วยตัวเอง ในยุคก่อน จะนิยมลงทุนระบบ IT แบบ On-Prem เพราะระบบ Cloud ยังไม่เป็นที่นิยม ทำให้องค์กรที่จะมี Data Center หรือ ระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพได้ จะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เพราะการลงทุนด้านระบบ IT ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องมือ แต่รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านบุคลากรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุค Big Data ที่มีข้อมูลเกิดขึ้นปริมาณมาก และมีอัตราการขยายตัวเป็นเท่าตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเพิ่ม-ลด ขนาดของระบบ IT จะต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนแบบ On-Prem มักจะมีการคำนวณ Spec แบบหลวมๆ มี Buffer เอาไว้เพื่อสำรองการใช้งาน ก่อให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินความเป็นจริง หลายองค์กรจึงเปลี่ยนมาลงทุนใน Cloud และมีอัตราการใช้ Cloud มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่องค์กรใหญ่ๆ แต่องค์กรขนาดเล็กเอง ก็สามารถเข้าถึงบริการของ Cloud และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยได้ เลือกได้ตาม Spec ที่ต้องการ และปรับ-ลด ได้ตลอดเวลา การใช้ Cloud มีหลายรูปแบบ ตามรูปที่ 1 ขึ้นอยู่กับว่า ต้องการใช้บริการด้านใด เช่น ต้องการเป็นที่สำรองเก็บข้อมูลอย่างเดียว หรือ ต้องการใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ หรือต่อยอดจากชุดข้อมูลนั้นๆ ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Cloud กับ On-prem มีดังนี้ 1. การลงทุน การลงทุนในระบบแบบ On-Premise จะต้องติดตั้งทั้ง Software และ Hardware ซึ่งการประเมิน Spec จะคำนึงถึงการใช้งานระยะยาว ทำให้เงินลงทุน เป็นเงินก้อนใหญ่ การลงทุนในระบบแบบ Cloud จะมีลักษณะเป็นการจ่ายเท่าที่ใช้ ทั้ง Software และ Hardware ที่มีให้เลือกใช้เป็นรายครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง 2. บุคลากรในการดูแลระบบ ระบบแบบ On-Premise จำเป็นต้องมีบุคลากรในแต่ละด้าน เช่น Data Admin, Data Security, Data Infrastructure เป็นต้น และต้องการทักษะในแต่ละด้านที่เฉพาะด้าน เพราะการติดตั้ง หรือดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรง ระบบแบบ Cloud ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมาก เพราะระบบ Cloud จะมีการ Monitor และแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติ การติดตั้งใดๆ ก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแต่บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ Cloud จะต้องหมั่น Update เครื่องมือใหม่ๆ ตลอดเวลา และจะต้องมีความเข้าใจใน Architecture โดยรวมทั้งหมด 3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การใช้ระบบแบบ On-Prem จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแต่ดูแลระบบ เช่น ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 4.เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ระบบแบบ On-Premise จะสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามลิขสิทธิ์ และ Version ตามที่ได้จัดซื้อ ณ ตอนต้นเท่านั้น ระบบแบบ Cloud มีเครื่องมือให้เลือกใช้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด จึงสามารถปรับเปลี่ยน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดได้อย่างสะดวกสบาย 5.การบำรุงรักษาระบบ ระบบแบบ On-Premise จะมีต้นทุนค่าบำรุงรักษาเป็นไปตามรอบ และสัญญา เช่น ทุก 5 ปี โดยที่ค่าบำรุงรักษา จะเป็นสัญญานอกเหนือจากขอบเขตการติดตั้งในปีแรก ระบบแบบ Cloud ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะครบคุมไปถึงการบำรุงรักษาเอาไว้แล้ว 6.การเข้าถึงระบบ ระบบแบบ On-Premise เข้าถึงได้ตามรูปแบบที่ตั้งค่าเอาไว้ ระบบแบบ Cloud เข้าถึงได้จากทุกแห่ง เพียง Log-in ตามสิทธิในการเข้าถึง 7.ความยืดหยุ่น ระบบแบบ On-Premise จะต้องใช้ระบบตาม Spec หรือ ลิขสิทธิ์ที่จัดซื้อไว้ ณ ตอนต้น ระบบแบบ Cloud สามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ตลอด ตั้งแต่ขนาดของถังข้อมูล Spec ของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ 8.การบริหารความปลอดภัย ระบบแบบ On-Premise มีการบริหารความปลอดภัยเป็นไปตามการออกแบบของบุคลากรผู้ดูแลระบบ และใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ได้จัดซื้อไว้ ณ ตอนต้น ระบบแบบ Cloud มีเครื่องมือช่วยในการบริหารความปลอดภัยอย่างอัตโนมัติ และมีการแจ้งเตือนหากพบสิ่งผิดปกติ โดยเครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดด้านความปลอดภัย ข้อสรุปทั้ง 8 ข้อ ตามตารางที่ 1 ด้านล่างนี้ค่ะ We turn your DATA into your KEY of success. เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT สนใจบริการติดต่อ Tel: 02-096-4465 Email: inquiry@coraline.co.th Facebook: https://www.facebook.com/coralineltd Youtube: https://www.youtube.com/@CORALINECOLTD #Oncloud #Onprem #Coraline #BigData #BigDatasolution #DataManagement #DataGovernance #DataAnalytics #DataDriven #Transformation #AI #ChatGPT

On-Cloud vs On-Premise ต่างกันอย่างไร

On-Cloud คือ การใช้ระบบ IT รูปแบบหนึ่ง ที่ระบบอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ (Cloud Provider) ซึ่งผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านทาง Network หรือ...

bottom of page