Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst

Business Analyst เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก ในโครงการ Data เพราะมีหน้าที่ให้ Requirement วิเคราะห์ความต้องการในเชิงธุรกิจ และเป็นคนประเมินโครงการในตอนท้ายอีกด้วย เรียกได้ว่า ทำหน้าที่เป็นตัวแทน User และเป็นคนออกแบบโครงการในตอนต้นอีกด้วย ดังนั้น หากไม่มี Business Analyst ที่เข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการ ก็ยากที่จะตั้งโจทย์ได้ และเมื่อโจทย์ไม่ชัด ก็ยากที่จะมองหา Solution ที่ตอยโจทย์ได้ หลายองค์กรไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง Business Analyst เพราะคิดว่าเป็นตำแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ในความเป็นจริง Business Analyst ในสายงาน Data ก็ถือเป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งเกิดมา ไม่ต่างจาก Data Expert ในตำแหน่งอื่นๆ ทักษะหนึ่งที่สำคัญมาก ในการเป็น Business Analyst คือ ความสามารถในการเขียน Process Flow หรือ ขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะ As-is Process Flow โดยแบ่งเป็น Flow การทำงาน การตัดสินใจ ให้กระบวนการต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น กับ Data Flow หรือ การไหลเวียนของข้อมูล ในกรณีที่ต้องการเข้าใจกระบวนการทำงาน ไปพร้อมๆ กับการไหลเวียนของข้อมูล สามารถเขียนเป็น Data Flow Process ได้ ดังตัวอย่าง ซึ่งการเขียน Diagram นี้ ควรเขียนทั้งใน Process ปัจจุบัน (As-is) และ Process ในอนาคต (To-be) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการทำงาน ก่อนที่จะนำไปพิจารณาหา ROI ในลำดับต่อไป

Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst

Business Analyst เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก ในโครงการ Data เพราะมีหน้าที่ให้ Requirement วิเคราะห์ความต้องการในเชิงธุรกิจ...