แนะนำหนังสือ "AI ไม่เท่ากับ Buzzword"

หนังสือเล่มล่าสุด!!!!!! "AI ไม่เท่ากับ Buzzword" โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำและสามารถซื้อได้ในรูปแบบ E-BOOK ติดต่อทีมงาน Coraline เพื่อขอคำแนะนำ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำ Digital Transformation, Big Data, Advanced Analytics ด้วย Data Science, Data Model, Machine Learning และ ออกแบบ สร้าง Artificial Intelligence (AI) เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้ที่ Tel: 099-425-5398
Email: inquiry@coraline.co.th
FB Page: Data Driven Business by Coraline
Messenger: m.me/coralineltd #BigData
#DataScience
#Optimization
#ProductivityImprovement
#DigitalTransformation
#MachineLearning
#ArtificialIntelligence
#DataManangement
#DataGovernance
#DataQuality
#DeepLearning
#Coraline

แนะนำหนังสือ "AI ไม่เท่ากับ Buzzword"

หนังสือเล่มล่าสุด!!!!!! "AI ไม่เท่ากับ Buzzword" โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline...