top of page

แบบประเมินปัญหาด้าน DATA ขององค์กรเบื้องต้น และ ทำนัดเวลาเพื่อขอคำปรึกษากับ CORALINE ที่งาน TECHSAUCE GLOBAL SUMMIT 2023

สิ่งที่อยากให้องค์กรเป็น
ตารางนัด (การให้คำปรึกษาแต่ละครั้ง 15-20 นาที)

หากมีการยืนยันนัด จะมีการตอบ email กลับไปยืนยัน

ลักษณะโครงการ BIG DATA ของ องค์กรเบื้องต้น

โครงการ BIG DATA ของท่านอยู่ในขั้นตอนใด
ท่านมีกำหนดการที่จะขึ้นโครงการเกี่ยวกับ DATA ภายในช่วงใด
งบประมาณเบื้องต้นที่องค์กรของท่านได้ประเมินไว้ในการทำโครงการ Big Data อยู่ที่ประมาณเท่าไร
bottom of page