top of page

พ. 15 ก.ย.

|

Facebook Private Group

Big Data Project Initiative Workshop 9th (Certificate course)

คอร์สเรียนออนไลน์พร้อม Workshop แบบตัวต่อตัวเพื่อประเมินความพร้อมในการเริ่มทำโครงการ Big Data โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโครงการ Big Data ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

Registration is Closed
See other events
Big Data Project Initiative Workshop 9th (Certificate course)
Big Data Project Initiative Workshop 9th (Certificate course)

เวลาและสถานที่

15 ก.ย. 2564 09:00 – 16 ต.ค. 2564 21:00

Facebook Private Group

เกี่ยวกับอีเวนท์

คอร์สอบรมระยะสั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ Big Data 

โดยเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์โจทย์ และการวางแผนในการดำเนินโครงการ ตลอดจนนำเสนอปัญหาที่พบเจอในระหว่างดำเนินโครงการและวิธีการแก้ไขปัญหา

องค์ประกอบในโครงการ ประกอบไปด้วย การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ และการนำผลลัพธ์ไปใช้งาน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างมุมมองทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ วิธีการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ การวางแผนงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้สูงสุด

คอร์สนี้เหมาะกับ 1. CEO, CIO, CTO ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจขององค์กรด้วย Data-Driven decision 2. นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) 3. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 4. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 5. วิศกรข้อมูล (Data Engineer) 6. บุคลากรด้าน IT 7. เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องในการร่างโครงการ

Course Outline

1. INTRODUCTION - การอธิบายพื้นฐานของการดำเนินโครงการ ประกอบไปด้วย - DIGITAL TRANSFORMATION VS BIG DATA - DATA MANAGEMENT - DATA ANALYTICS (MODEL AND EVALUATION) - Descriptive - Diagnostic - Predictive - Prescriptive - BIG DATA PROJECT IMPLEMENTATION - BUSINESS UNDERSTANDING

2. USE CASE นำเสนอกรณีศึกษา ปัญหาที่พบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใต้ข้อจำกัดของโครงการ

3. WORKSHOP ให้คำแนะนำในการประเมินความพร้อม และผลกระทบของการดำเนินโครงการโดยใช้ Data Canvas ในการวิเคราะห์ความพร้อมของโครงการ ในเชิงการใช้ Data

- พิเศษ ด้วย Personal Wokshop แบบส่วนตัว 2 ครั้ง เพื่อประเมินความพร้อมของโครงการไปด้วยกัน

- เรียนทาง Online ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นเวลา 30 วัน ผ่านทาง Facebook Private Group ผู้เรียนสามารถส่งคำถามมาได้ตลอด

- เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 กย. -16 ตค. 64 (Workshop ส่วนตัว 2 ครั้ง โดยการนัดหมาย)

Coraline Course เป็นที่เดียวที่สอนจากประสบการณ์จริงและเป็นองค์ความรู้ที่มาจาก Coraline ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้อย่างแน่นอน

พิเศษราคา 9,900 บาท (จากราคาปกติ 10,900 บาท)

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเรียนทั้ง 2 คอร์สพร้อมกันลดเหลือ 17,500 บาท จนถึงวันที่ 15 สค. 2564

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ >>> https://www.coraline.co.th/class-register หรือติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 091-519-6415, 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.th

Inbox: http://m.me/coralineltd

กรณียกเลิกการเข้าอบรม - หากต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนการอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้จำนวนเต็ม - ในกรณีที่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้ 50% - ในกรณีแจ้งยกเลิกภายใน 7 วันทำการก่อนการอบรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

#DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManagement #DataGovernance #DataQuality #DeepLearning

#Coraline

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page