top of page
สั่งซื้อหนังสือ
Road to Data-Driven Organization

หนังสือ Road to Data-Driven Organization ราคาเล่มละ 290 บาท

_______________________________________________________

 

ชำระค่าหนังสือที่

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์
เลขที่บัญชี 024-8-66392-8
ชื่อ บจก.คอราไลน์

และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

________________________________________________________

หมายเหตุ*

1. ราคาข้างต้นรวมค่าส่งแล้ว
2. หากต้องการสั่งเป็นจำนวนมาก และต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อได้ที่ Info@coraline.co.th

หลักฐานการชำระเงิน 

 Road to Data-Driven Organization ราคาเล่มละ 290 บาท

Upload File
ต้องการใบกำกับภาษีหรือไม่
bottom of page