ลงทะเบียนเข้าร่วม Class & Workshop
ครั้งที่ 10 

ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บจก. คอราไลน์
เลขที่บัญชี 024-8-66392-8

ราคาคอร์สละ 9,900 บาท
สมัคร 2 courses ลด 10% เหลือเพียง 17,800 บาท (จากราคาปกติ 19,800 บาท)
สมัคร 3 courses ลด 15% เหลือเพียง 25,200 บาท (จากราคาปกติ  29,700 บาท)
รับจำนวนจำกัด

*** ราคาดังกล่าว รวม VAT 7% แล้ว

กรณียกเลิกการเข้าอบรม

- หากต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนการฝึกอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้จำนวนเต็ม

- ในกรณีที่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการฝึกอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้ 50%

- ในกรณีแจ้งยกเลิกภายใน 7 วันทำการก่อนการฝึกอบรมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ e-mail: inquiry@coraline.co.th  หรือโทร.094-420-8115
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน Class & Workshop

 

11/2021-12/2021

รูปแบบเอกสารการเรียนที่ท่านต้องการ
รูปแบบเอกสารการเรียนที่ท่านต้องการ
แนบ Payslip

Thanks for your register