ลงทะเบียนเข้าร่วม Class & Workshop
ครั้งที่ 9 

ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บจก. คอราไลน์
เลขที่บัญชี 024-8-66392-8

ราคาคอร์สละ 9,900 บาท(ราคาปกติ 10,900 บาท)และ 2 courses ในราคาพิเศษ 17,500 บาท (ราคาปกติ 21,800 บาท) รับจำนวนจำกัด

*** ราคาดังกล่าว รวม VAT 7% แล้ว

กรณียกเลิกการเข้าอบรม

- หากต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนการฝึกอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้จำนวนเต็ม

- ในกรณีที่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการฝึกอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้ 50%

- ในกรณีแจ้งยกเลิกภายใน 7 วันทำการก่อนการฝึกอบรมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ e-mail: info@coraline.co.th หรือโทร. 099-425-5398

แบบฟอร์มลงทะเบียน Class & Workshop

 

08/2021-09/2021

กรุณาเลือกคอร์สที่ต้องการลงทะเบียน
แนบ Payslip

Thanks for your register