top of page
สั่งซื้อหนังสือ Big Data Series I, II, III (เล่มที่ 1,2 และ 3)

Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project ราคาเล่มละ 290 บาท
Big Data Series II: Think like a Data Scientist ราคาเล่มละ 360 บาท

Big Data Series III: Big Data in Real Cases ราคาเล่มละ 360 บาท

Buzzword Series: Big Data ≠ Buzzword ราคาเล่มละ 199 บาท

________________________________________________________

 

โดยชำระค่าหนังสือที่

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์
เลขที่บัญชี 024-8-66392-8
ชื่อ บจก.คอราไลน์

และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

________________________________________________________

หมายเหตุ*

1. ราคาข้างต้นรวมค่าส่งแล้ว
2. หากต้องการสั่งเป็นจำนวนมาก และต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อได้ที่ Info@coraline.co.th

Big Data Series I: จำนวนที่สั่งซื้อ (เล่มที่ 1)
Big Data Series II: จำนวนที่สั่งซื้อ (เล่มที่ 2)
Big Data Series III: จำนวนที่สั่งซื้อ (เล่มที่ 3)
Big Data ≠ Buzzword: จำนวนที่สั่งซื้อ

หลักฐานการชำระเงิน 

Big Data Serie: เล่ม 1= 290, เล่ม 2= 360 บาท, เล่ม 3= 360 บาท

Buzzword Series: เล่ม 1 = 199 บาท

Upload File

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการใบกำกับภาษี
(เช่น ต้องการรับหนังสือเอง หรือ ต้องการขอลายเซ็นต์ที่ปกใน ระบุชื่อบริษัท และ Tax id ในกรณีขอใบกำกับภาษีด้วยค่ะ)

bottom of page