คลิปแนะนำวันนี้: ความสำเร็จของ Grab Taxi และการประยุกต์ใช้ Big Data

ความคิดที่ว่าการทำ Startup มีแต่ Idea หรือ Business Model ก็พอ อยากให้ดูคลิปนี้

คลิปวันนี้เป็นการใช้ Data Model ของ Grab Taxi โดย Grab ให้ความสนใจกับเรื่อง Big Data และ Data Science ตั้งแต่เริ่มต้น และนี่คงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Grab สามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว