ในวงการ Retail สามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก Data Science ได้บ้าง ???


ในวงการ Retail สามารถใช้ประโยชน์จาก Data Science ได้หลายมุม ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานที่ในการเปิดร้านค้า โดยอาศัยข้อมูลภายนอกและภายใน การวิเคราะห์สินค้า การวิเคราะห์ลูกค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง


ซึ่งปัญหาที่เกิดชั้นในการใช้ Data Model คือ การวิเคราะห์โจทย์และการวิเคราะห์ที่มาของข้อมูล


สำหรับ Coraline เราผ่านโครงการ Retail Intelligence มาหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าต่างกัน ลูกค้าต่างกัน มีโปรโมชั่นต่างกัน ล้วนมีผลต่อการสร้าง Model


การจะหา Model เดียว ใช้ซ้ำๆตอบได้ทุกโจทย์ คงเป็นไปได้ยาก

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการ Retail Intelligence by Coraline ติดต่อทีมงาน Coraline ได้ทุกช่องทาง

------------------------------------------


We turn your DATA into your KEY of success.

ให้คำปรึกษาการทำโครงการ Big Data, Data Model, Artificial Intelligence และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ


ติดต่อ inquiry@coraline.co.th, Tel: 099-425-5398


------------------------------------------


#BigData #Data #DataSolution #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement

#DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement

#DataGovernance #Coraline