แนะนำหนังสือ Big Data Series !!!!

แนะนำหนังสือ Big Data Series โดยหนังสือชุดนี้ประกอบไปด้วย 3 เล่มได้แก่

Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project ทำความรู้จักกับโลกยุคดิจิตอล ยุคที่ทุกองค์กรต้องรีบปรับตัวด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ***ราคา 290 บาท ***

Big Data Series II: Think like a Data Scientist เรียนรู้แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Data โดยการสร้าง Model เพราะแต่ละปัญหา แต่ละข้อมูลควรมีแนวทางการแก้ปัญหาที่ต่างกัน ***ราคา 360 บาท ***

Big Data Series III: Real Cases เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Big Data และ Data Science and Analytics จากกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ***ราคา 360 บาท ***

ทั้ง 3 เล่มสามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/coralineltd/ และ รูปแบบ E-Book

เขียนโดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data

เหมาะกับบุคคลทั่วไปทุกท่านที่ต้องการทำความเข้าใจใน Big Data ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่ต้องการทำความเข้าใจในอนาคตใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์