องค์กรที่ทำ Digital transformation ได้สำเร็จเขามีวิธีเปลี่ยน mindset อย่างไรดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในโครงการ Digital Transformation ร่วมกับองค์กรต่างๆหลายโครงการที่ผ่านมา ว่าองค์เหล่านั้นมีวิธีการและ Mindset อย่างไรจึงสำเร็จ

#BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement #DataGovernance #DataQuality #DeepLearning #Coraline