สัมภาษณ์ "คุณป๊อบ" Senior Full Stack Developer ของ Coraline


ขอแนะนำคลิป คุณป๊อบ Senior Full Stack Developer ของ Coraline ให้สัมภาษณ์สนุกๆ กับ Borntodev ในเรื่อง "รู้จักกับ Full Stack"------------------------------------------

We turn your DATA into your KEY of success.


ให้คำปรึกษาการทำโครงการ Big Data, Data Model, Artificial Intelligence และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจติดต่อ inquiry@coraline.co.th, Tel: 099-425-5398

------------------------------------------