วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline : TOP TRENDS IN BIG DATA ANALYTICS THAT WILL DOMINATE IN 2021


"TOP TRENDS IN BIG DATA ANALYTICS THAT WILL DOMINATE IN 2021" โดย analyticsinsight

https://www.analyticsinsight.net/top-trends-in-big-data.../


เทคโนโลยีต่าง ๆ มีแนวโน้มในการพัฒนาไปข้างหน้าอยู่เสมอ บทความนี้นำเสนอเรื่องเทรนด์หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับวงการ Big Data Analytics ในปี 2021 ที่จะถึงนี้ โดยบทความได้คัดเลือกเทรนด์ที่จะมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจดังต่อไปนี้


Actionable Data แม้ภาคธุรกิจจะสามารถลงทุนใน Software และ Tool ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย แต่ข้อมูลจะไร้ประโยชน์ ถ้าไม่ถูกนำมาวิเคราะห์ ภาคธุรกิจได้เรียนรู้ และมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งสามารถช่วนมรการตัดสินใจทางธุรกิจ ปรับปรุงกิจกรรม และวางแผนการใช้ข้อมูลได้มากขึ้น


Accessible Data ในปี 2021 ภาคธุรกิจจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มากขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้ ทั้งในการแสดงผล การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการสร้างแบบจำลอง ทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลได้อย่างแท้จริง


Big Data in Climate Change ในปี 2021 จะเป็นปีแห่งการใช้ Big Data เพื่อช่วยนักวิจัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การใช้ประโยชน์จาก Big Data จะทำให้รับรู้ถึงสถานะการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ และข้อมูลการวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์โลก การวิจัยมหาสมุทร การวิจัยนิวเคลียร์ ช่วยให้เราเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมได้


Database as a Service ถัดจาก Data as a Service ที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และแอปพลิเคชั่นในการเข้าถึงข้อมูล Database as a Service เป็นการผสานโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูล เข้ากับแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ จัดการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น รองรับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยู่ตลอดเวลา


Continuous Intelligence ระบบที่รวมการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านการแนะนำโดยระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น


Cleaner Data อาจมีการใช้ AI มาช่วยในการทำความสะอาดข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลที่ไม่ดี และความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลหมดไป


Natural Language Processing ในช่วงเวลาที่ผ่านมา NLP มีการพัฒนาอย่างมาก เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจ NLP จะสามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในแต่ละธุรกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจเข้าถึงลูกค้าของตัวเองได้ลึกกว่าที่ผ่านมา


บทความนี้แสดงให้เราเห็นว่า เทคโนโลยีด้าน Data ได้มีการเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจปรับตัวเพื่อรองรับและนำข้อมูลไปใช้ในขับเคลื่อนธุรกิจ หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ


การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เราสามารถเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของเราได้ เพราะถ้าไม่มีการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง เตรียมข้อมูลให้พร้อม วันนึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ อาจทำให้ธุรกิจของเราตามไม่ทันเทรนด์เช่นเดียวกัน สำหรับผู้บริโภคเองก็สามารถเรียนรู้ได้ว่า เรื่อง Data ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว สิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวเรา และเราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องไกลตัวอีกต่อไป


ขอบคุณบทความต้นแบบจาก analyticsinsight


#BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement #DataGovernance

#Coraline ให้คำปรึกษาการทำ Big Data, Data Model, Artificial Intelligence และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Tel: 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.th

FB Page: Data Driven Business by Coraline

Messenger: m.me/coralineltd