วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline : The Key Impacts of Big Data Analysis on Financial Trading
จากบทความผลกระทบที่สำคัญ ของ Big Data ต่อ Financial Trading การวิเคราะห์ทางการเงินในปัจจุบันที่สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการพยากรณ์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้สถานบันการเงินและนักลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจากข้อมูลที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยทุกวันนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data, AI และรวมไปถึง Machine Learning มาพัฒนา Tools ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะได้ สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถรองรับกลยุทธ์การลงทุน ช่วยในการขจัดข้อผิดพลาดทางอารมณ์และอคติได้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Financial Trading ได้เข้าสู่ยุคของการใช้ Big Data แล้วเพราะข้อมูลขนาดใหญ่นำไปสู่การตัดสินใจที่เหนือกว่าได้


การใช้ Machine Learning คือการนำข้อมูลในอดีตมาสร้างความสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่า Model ทำให้เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้น จะสามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบได้ เช่นการพยากรณ์ราคาล่วงหน้า อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการใช้ Model คือ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนและมีปริมาณมากพอที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้


นอกจากนี้การสร้าง Model ควรเป็น Model เฉพาะทาง เช่นจะใช้ Model ที่วิเคราะห์หุ้นกลุ่มพลังงานมาเป็นต้นแบบให้หุ้นกลุ่มการเงินคงไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นไม่เหมือนกัน


โดยในขณะนี้ช่องว่างระหว่างสถาบันการเงินกับนักลงทุนจะกว้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานบันการเงินมีความสามารถในการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าทำให้ได้เปรียบนักลงทุนทั่วไป แต่ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและมีราคาที่เหมาะสมทำให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน


จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นั้น Big Data มีความสำคัญในวงการ Financial Trading (รวมไปถึง Forex) เป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทความนี้คือแม้แต่ในวงการที่มีความผันผวนสูงอย่าง Financial Trading ยังมีการใช้ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะข้อมูลที่มีอยู่นั้นจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้แต่ในทางตรงกันข้ามข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีค่าใด ๆ เลยถ้าเราเพียงแค่เก็บข้อมูลไว้เท่านั้น


ซึ่งในความเป็นจริงแม้เราจะสามารถใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจ แต่ความผันผวนของตลาดก็ยังเป็นเรื่องที่ระวังระวังในการตัดสินใจลงทุนเช่นเคย เพราะมีปัจจัยภายนอกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อวงการ Financial Trading ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่มีข้อมูลล่วงหน้าเพื่อนำมาเข้า Model ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ Big Data จึงเป็นเพียงตัวช่วยในการตัดสินใจ


ต้องติดตามไปกันต่อไปว่าแนวโน้มในการใช้ Big Data, AI และ Machine Learning ในวงการ Financial Trading จะสามารถพัฒนาไปได้เพียงใดและเข้าถึงคนกลุ่มใดในวงการ Financial Trading ได้บ้างในอนาคตอันใกล้นี้


ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดคงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ทุกการตัดสินใจเกิดประโยชน์และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป


References :

https://bigdataanalyticsnews.com/impacts-of-big-data.../