วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline : How AI is Being Applied to Retail"How AI is Being Applied to Retail: Deep Learning Brings Superpowers to eCommerce with Companies like Wish and RTB House Leading the Charge." โดย insidebigdata


https://insidebigdata.com/.../how-ai-is-being-applied-to.../


จากบทความข้างต้นได้นำเสนอเรื่องการใช้งาน Deep Learning มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าปลีก ผ่านการทำงานของ Wish และ RTB House จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วทั้งร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์


ผู้ให้บริการหรือร้านค้าจึงแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ยอดขาย และรายได้กันอย่างสุดความสามารถ โดยในบทความนี้เป็นการนำเสนอการใช้งาน Deep Learning กับธุรกิจค้าปลีกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การช็อปปิ้งและการซื้อของผ่าน E-Commerce เช่นการตอบสนองต่อโมษณาออนไลน์ต่างๆ การมอบข้อเสนอเฉพาะบุคคลที่ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า


Wish.com ใช้นำเสนอโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้สนใจเท่านั้น เช่นการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งาน(หรือก็คือลูกค้า)มีแนวโน้มที่จะ Saved หรือ Share ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนื่องจากผู้ซื้อจะไม่พบสินค้าที่ตัวเองไม่สนใจ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานและการซื้อสินค้ามีความเรียบง่ายคล่องตัว (ไม่ต้องพบเจอสิ่งที่ไม่สนใจให้ระหว่างใช้งาน) สำหรับผู้ขายก็จะมีโอกาสในการนำเสนอสินค้าต่อกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามากที่สุด โดยทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีและเป็นส่วนตัวอีกด้วย


RTB House เปลี่ยนการมีส่วนร่วมในการโฆษณาผ่าน Deep Learning ผ่านการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์เพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมทั้งการที่การระบุผู้ซื้อที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มผลลัพธ์จากการขายผ่านโฆษณาแบบส่วนตัว


เราจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและนำเสนอประสบการณ์การใช้งานและข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลให้กับผู้บริโภคกันมากขึ้น สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้คือข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ การใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน


องค์กรต่างๆจึงกันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น ในฐานะผู้บริโภคเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ส่วนภาคธุรกิจก็ต้องเรียนรู้และเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลผู้ใช้หรือลูกค้าให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป


ขอบคุณบทความจาก insidebigdata