top of page

airbnb "ผู้นำ" ในองค์กร Tech Start Up ที่สำเร็จ

Airbnb logo

ทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า ธุรกิจประเภท Tech Start Up กำลังเดินหน้า แข่งขัน และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกยุค Digital

วันนี้ เราขอนำเสนอตัวอย่างของ Tech Start Up ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง Airbnb มาเป็น Case Study ที่ใช้พลังของ Data Science มาเป็นแกนกลางของการดำเนินธุรกิจ

เมื่อปี 2008 Brian Chesky เจ้าของเว็บไซด์ชื่อดัง ได้ก่อตั้ง Airbnb ขึ้นมาด้วยความคิดริเริ่มที่ว่า "Create a world where anyone can belong anywhere" ซึ่งเขาได้พัฒนา Platform ที่ให้คนเข้ามาเลือกเช่าบ้านได้ตามที่ต้องการ

ด้วยพลังของ Data และจำนวนของผู้ใช้งานมากขึ้น Brian ตัดสินใจจ้างพนักงานคนที่ 7 ของบริษัท ที่มีตำแหน่งงานเป็น Data Scientistและนั้น คือ การตัดสินใจครั้งสำคัญของเขา เพราะทุกวันนี้ Airbnb มีพนักงานในตำแหน่ง Data Scientist แล้วถึง กว่า 150 ชีวิต ที่ส่วนใหญ่จบปริญญาเอก ด้านวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์, Operations Research, เศรษฐศาสตร์, ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์อื่นๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Brian Chesky

เชื่อหรือไม่ว่า ใน 1 ปี มีการทำการทดลองเกี่ยวกับ Data เกิดขึ้นที่ Airbnb ถึง 2,500 การทดลอง ไม่ว่าจะเป็นการทดลองเรื่อง User Experience ที่ต้องใช้ A/B Testing หรือการทดลองสมการ โมเดล ประมาณยอดจองในแต่ละวัน จนไปถึง Algorithm ที่ช่วยให้ผู้จองสามารถเข้าถึงบริการที่เขาสนใจได้ง่ายขึ้น

ซึ่งมีการประมาณการว่า รายได้ของ Airbnb ทั้งปี 2017 จะมีมูลค่าสูงถึง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะคาดว่าจะสูงถึง $8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020

ล่าสุด เมื่อต้นปี 2017 ที่ผ่านมา Airbnb ได้ประกาศว่า เขาเปิดมหาวิทยาลัยภายในองค์กร เพื่อสอน Data Science ให้กับพนักงานทุกคน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน สร้างสังคมให้พนักงานออกมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึง สร้าง Career Path ที่ดีให้แต่ละคนในองค์กร

นอกจากความรู้ภายในองค์กรแล้ว Airbnb ยังมีบทความเกี่ยวกับงานวิจัยภายในอยู่ใน Medium.com ที่ชื่อว่า Airbnb Engineering & Data Science และมี Open Source (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษา R) ให้เราได้เข้าไปใช้งานฟรีๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning package built for humans ชื่อว่า Aeroslove หรือ Workflows graphs of tasks ชื่อว่า Apache Airflow

Medium logo

เรียกได้ว่า Airbnb ทุ่มไม่ยั้ง กับการพัฒนาด้าน Data Science กันเลยจริงๆ

ทั้งหมดนี้ ต้องยกความดีความชอบให้กับความคิดสร้างสรรค์ของ Brian Chesky เบื้องหลังความสำเร็จในด้าน Tech Start Up นี้ คุณเชื่อหรือไม่ว่า Brian จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts in Industrial Design ในปี 2004 จาก The Rhode Island School of Design ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มี Degree ด้าน Data หรือ วิศกรรม แต่เขาสามารถเข้าใจการใช้งาน Big Data และรู้จักสื่อสาร ไปพร้อมๆ กับ สร้าง Data Science Team ได้ เขาก็สามารถเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

จากประวัติของเขา ทำให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นว่า การจะทำ Tech Start Up ให้สำเร็จนั้น มีหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งนี้ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ Start Up ทุกประเภทดำเนินการได้อย่างสำเร็จ นั้นคือ "การลงมือทำจริง" เพราะทุกครั้งที่เราลงมือทำ มันจะเกิดทั้งความผิดพลาด และความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน รวมกันจนก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ และในที่สุด เมื่อมีประสบการณ์มากพอ ก็จะแก้ไขปัญหาได้เฉียบขาดขึ้น จนทำให้คำว่า "สำเร็จ" ยิ่งใหญ่ขึ้นได้นั้นเอง


ในปี 2016 Barack Obama อดีตประธานาธิบดี ของ สหรัฐอเมริกา ได้กว่าวสรรเสริญ Brian ไว้ว่า

“Brian is a great example of our outstanding entrepreneurs, who had an idea, and acted on it, and in this global economy it can take off if it is an good idea and is well executed…. Airbnb is using social media and the internet in order to create a buyer and seller and a market that is safe for those buyers and sellers that didn’t previously exist”

 

"Brian คือ ตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นของอเมริกา ผู้ซึ่งมีความคิดริเริ่ม และกระทำจริง และในยุคที่เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้ มันจะเกิดขึ้นได้จากความคิดที่ดี และการลงมือทำอย่างตั้งใจ Airbnb ใช้สื่อ และอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างสื่อกลางให้ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เป็นตลาดกลางที่ปลอดภัยสำหรับผู้ซื้อ-ขาย ที่ยังไม่เคยมีโอกาสซื้อขายมาก่อน"

 

Comments


< Previous
Next >
bottom of page