ปัญหาเรื่องการสื่อสาร ระหว่าง Business กับ Data Scientist เกิดจากอะไร?ปัญหานี้เกิดจากพื้นฐานของคน 2 คน ที่มองคนละมุมกัน


Business มองในมุม Action และ Impact ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง Model เป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้เกิด Result ทำให้เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Model เท่ากับการมีผลลัพธ์ไปใช้งาน


Data Scientist มองในมุมการพัฒนา Model ที่ต้องผ่านกระบวนการ Experiment จึงให้ความสำคัญในด้านเทคนิคเป็นอย่างมาก


ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้น Business กับ Data Scientist เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับทุกๆตำแหน่งที่ต้องทำงานข้ามฝ่ายกัน


เพียงแต่ ณ ตอนนี้ Data Science อาจเป็นเรื่องใหม่จึงทำให้หลายคนยังมีความสงสัยว่า ผลลัพธ์ของ Data Science คืออะไร?


"ทางแก้คือการปรับตัวทั้ง 2 ฝ่าย"


Business ก็จะต้องเข้ามาเรียนรู้เพราะจะใช้ผลลัพธ์ของ Data Science ก็ต้องเข้าใจว่า Data Science ทำงานอย่างไร


ส่วน Data Scientist เองก็จะต้องมีทักษะ Storytelling เพราะถ้าไม่สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองให้นำไปถูกใช้งานได้จริงในมุม Business แล้วผลงานที่สร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร


ติดต่อทีมงาน Coraline เพื่อขอคำแนะนำ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำ Digital Transformation, Big Data, Advanced Analytics ด้วย Data Science, Data Model, Machine Learning และ ออกแบบ สร้าง Artificial Intelligence (AI) เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้ที่ Tel: 099-425-5398 Email: inquiry@coraline.co.th FB Page: Data Driven Business by Coraline Messenger: m.me/coralineltd #BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement #DataGovernance #DataQuality #DeepLearning #Coraline