top of page

ทำไมถึงต้องทำโครงการ Data Governance กับคอราไลน์


ทำไมถึงต้องทำโครงการ Data Governance กับคอราไลน์
ทำไมถึงต้องทำโครงการ Data Governance กับคอราไลน์

สำหรับบริการจัดทำโครงการ Data Governance มีผู้ให้บริการอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละผู้ให้บริการก็มีจุดที่แตกต่างและเหมือนกันในบางประการ การเลือกผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับโครงการจึงถือเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงการ


ในการจัดทำโครงการ Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล คือ การกำกับดูแลข้อมูลโดยมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบตั้งแต่การเกิดของข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การทำลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย และการนำไปใช้ โดยให้ความสำคัญทั้งในมุมกระบวนการ บุคลากรและเทคโนโลยี


ดังนั้นโครงการ Data Governance จึงถือเป็นโครงการในเชิงนโยบายที่เริ่มจากการวางบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงาน วางแผนกระบวนการในการบริหารข้อมูล และวิเคราะห์ช่องว่างด้านเทคโนโลยี

ซึ่งหลายโครงการจบลงด้วยการทำ Paper และมีการทำ Metadata ด้วย Excel ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ในเชิงการเข้าถึงข้อมูลในระดับองค์กร


สังเกตได้จาก TOR ในการดำเนินโครงการ Data Governance มักจะเป็นการว่าจ้างที่ปรึกษาและมีสิ่งที่ส่งมอบเป็นรูปแบบ "เอกสาร" มิใช่ระบบหรือการ Implement ชุดข้อมูลเพื่อขึ้น Data Catalog


เมื่อเป็นเช่นนั้น การดำเนินโครงการ Data Governance ก็จะกลายเป็นเพียงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานะด้านข้อมูล ส่วนการจะปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือนำไปประยุกต์ใช้นั้นกลายเป็นเรื่องของอนาคต


สุดท้ายแล้วการดำเนินโครงการ Data Governance ที่จบลงด้วยเอกสารก็จะหมดอายุขัยเพราะเมื่อเวลาผ่านไป มีชุดข้อมูลใหม่เกิดขึ้น มีเทคโนโลยีใหม่ที่ Update ตามกาลเวลา เอกสารที่ได้จัดทำขึ้นก็จะไม่สามารถนำมาเป็นแนวทางต่อได้ ทำให้โครงการ Data Governance ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะแนวทางในการดำเนินโครงการผิดเพี้ยน แทนที่จะเป็นโครงการการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจสถานะของข้อมูลได้ กลายเป็นโครงการทำรายงานโดยที่ปรึกษาไปโดยปริยาย


สำหรับคอราไลน์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Data Governance จะต้องมีระบบ Data Catalog ที่ต่อยอดได้ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีคณะทำงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบโครงการเป็นระบบที่มีข้อมูลจริงและพร้อมใช้งานได้จริง โดยผลลัพธ์ที่ได้ นอกเหนือไปจากการวางกรอบนโยบาย Data Governance แล้วยังมี Data Governance Platform ที่ทำหน้าที่เป็น Data Catalog อีกด้วย


คอราไลน์คือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล โดยมีบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ Data Governance, Data Management, Data Analytics และ Data Driven Transformations ทำให้เข้าใจภาพรวมในการจัดทำโครงการด้านข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงภาพสุดท้ายที่กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organizations) ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงการ มิใช่แค่เพื่อให้โครงการ Data Governance เกิดผลสำเร็จเพียงโครงการเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นโครงการรากฐานที่สำคัญและแข็งแรง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและเชื่อมต่อกับโครงการหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ต่อไปได้อีกในอนาคต 

We turn your DATA into your KEY of Success.

เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลสนใจบริการติดต่อ

Tel: 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.thComments


< Previous
Next >
bottom of page