คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ Cloud Computingจากประสบการณ์การพัฒนาโครงการทั้งระดับเล็กและใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Data วันนี้ Coraline ได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ไว้ 4 คำถาม ดังนี้


1. Cloud ปลอดภัยหรือไม่ ข้อมูลจะรั่วหรือไม่

ตอบ: ระบบความปลอดภัยของ Cloud ไม่ได้แตกต่างกับระบบความปลอดภัยแบบ On-premise เราสามารถ Setup ระบบทั้งหมดได้ตามที่เราต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากระบบ Cloud จะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเจ้าของ Cloud อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัท Cloud มักจะ Update ระบบความปลอดภัยอยู่ตลอดเทียบกับระบบแบบ On-premise ที่เราต้องดูแลเองและอาจจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ๆได้รวดเร็วนัก


สำหรับเรื่องข้อมูลรั่วต้องบอกว่าโอกาสเกิดก็ยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่รั่วจากฝีมือของพนักงานที่เข้าไปใช้ Cloud มากกว่าการที่ระบบรั่วเอง ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อมูลรั่วจากระบบ Cloud ทางบริษัทเจ้าของ Cloud เขาก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ ในทางกลับกันในกรณี On-premise การที่ข้อมูลรั่วหรือถูก Hack ระบบ ทางบริษัทจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้


2. ใช้ Cloud ยี่ห้ออะไร

ตอบ: โจทย์แต่ละโจทย์จะเหมาะกับ Cloud แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเช่นการใช้ IoT อาจจะเลือกใช้ Google Cloud เพราะสามารถใช้ BigQuery ที่ทรงพลังได้ การใช้ Cloud เริ่มต้นสำหรับ Data Lake อาจจะเลือกเป็น AWS ได้เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานและการนำข้อมูลเข้า S3 มีค่าใช้จ่ายน้อยเป็นต้น


การคิดราคาของ Cloud แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกัน เช่น Azure กับ Oracle จะประหยัดกว่าถ้าซื้อเป็นรายปีเป็นต้น


นอกจากนี้ Architecture และเครื่องมือที่ใช้ใน Cloud แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud แต่ละยี่ห้อจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบก่อนที่จะใช้งาน Cloud


3. Cloud ไทย กับ Cloud ต่างชาติ ต่างกันหรือไม่

ตอบ: ต่างกันในหลายประเด็นโดยมีประเด็นหลัก 2 เรื่อง

- เรื่องความเร็วในการเข้าถึง Cloud ของไทยจะเร็วกว่าเนื่องจากมี Server อยู่ในประเทศไทย

- เรื่องเครื่องมือต่างๆ ของไทยเท่าที่มีในตลาดจะขายเฉพาะในส่วนของ Storage เท่านั้น ทำให้ในการใช้งานจำเป็นต้องมีการลงเครื่องมือต่างๆแยกส่วนกัน ในขณะที่ Cloud ต่างประเทศจะมีเครื่องมือต่างๆที่พร้อมและทันสมัยกว่า


4. ต้องใช้ Cloud ยี่ห้อเดียวหรือไม่

ตอบ: ไม่จำเป็น สามารถใช้ Cloud ร่วมกับระบบ On-premise ก็ได้หรือจะใช้ Cloud มากกว่า 1 ยี่ห้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและงบประมาณในการลงทุน