คลิปแนะนำวันนี้ : เทคนิคด้าน Advanced Analytics


คลิปแนะนำวันนี้เป็นคลิปเทคนิคด้าน Advanced Analytics by StatQuest


Logistic Regression เป็น Model ที่เอาไว้อธิบายความน่าจะเป็นของการมีผลลัพธ์ได้ 2 รูปแบบ หรือ Binary Result เช่น ผ่าน/ไม่ผ่าน ชอบ/ไม่ชอบ เป็นต้น


ผลลัพธ์ของ Logos tic Regression คือค่าระหว่าง 0%-100%


Model มีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะเป็น Model เบื้องหลังที่ Trump ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ Model นี้ยังใช้อย่างแพร่หลายในโจทย์ Churn Prediction อีกด้วย


ในมุมของคนที่อยากเรียน Data Science จะเห็นได้ว่า การมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะการเรียนรู้ Algorithm และการศึกษาโมเดลแต่ละชนิด จะมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษากลางอยู่เสมอดังที่เห็นในคลิป และหากไม่สามารถเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านั้น ก็จะไม่เข้าใจกลไกการทำงานของ Algorithm นั้นๆ ได้


ขอบคุณคลิปดีๆจาก StatQuest by Josh Starmer