คลิปแนะนำวันนี้ : การประยุกต์ใช้ Data Science กับ Marketingคลิปนี้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Data Science ในการทำ Marketing

แต่ทั้งนี้ปัญหาที่เราพบในการผสมผสานกันระหว่าง 2 ศาสตร์ คือ ถ้า Marketing ไม่รู้จัก Data Science และ Data Science ไม่เข้าใจ Marketing ก็จะไม่ทำให้เกิด Solution