top of page
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ ทำไมโครงการ Data Analytics ส่วนใหญ่ล้มเหลว? 

สัมมนาฟรี! สำหรับ Project Owner ผู้บริหาร หรือนักวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจแนวทางการพัฒนาโครงการ Data Analytics อย่างถูกต้อง เรียนรู้จากโครงการที่ล้มเหลว และยกกรณีศึกษาในโครงการที่ประสบความสำเร็จ

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.00น. ผ่านช่องทาง Zoom


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ e-mail: kunyaruk.u@coraline.co.th  หรือโทร.087-032-8983

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Thanks for your register

bottom of page