แนะนำคอร์สเรียน : How Data Analytics and Digital Technology can Transform your business

แนะนำคอร์สเรียน How Data Analytics and Digital Technology can transform your business. โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data ดร.แป้งมีประสบการณ์ในการทำงานจริงด้าน Data ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย เนื้อหาอัดแน่นไปด้วยการสร้างความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับ Big Data, Data Analytics และ Digital Transformation เหมาะกับบุคคลทั่วไป ผู้บริหาร และบุคคลที่ต้องการทำความเข้าใจ Big Data, Data Science, Machine Learning และ Digital Technology เพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่างมุมมองทางธุรกิจ และนวัตกรรม โดยอธิบายหลักการของ Data Science โดยเนื้อหาที่สอนในคอร์สจะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่ Introduction ไปจนถึงการยกตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น แม้ผู้เรียนจะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ สนใจสมัครเรียนคลิก : https://www.skilllane.com/courses/data-analytics-digital-technology

แนะนำคอร์สเรียน : How Data Analytics and Digital Technology can Transform your business

แนะนำคอร์สเรียน How Data Analytics and Digital Technology can transform your business. โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO &...