สัมภาษณ์ "คุณป๊อบ" Senior Full Stack Developer ของ Coraline

ขอแนะนำคลิป คุณป๊อบ Senior Full Stack Developer ของ Coraline ให้สัมภาษณ์สนุกๆ กับ Borntodev ในเรื่อง "รู้จักกับ Full Stack" ------------------------------------------ We turn your DATA into your KEY of success. ให้คำปรึกษาการทำโครงการ Big Data, Data Model, Artificial Intelligence และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ติดต่อ inquiry@coraline.co.th, Tel: 099-425-5398 ------------------------------------------

สัมภาษณ์ "คุณป๊อบ" Senior Full Stack Developer ของ Coraline

ขอแนะนำคลิป คุณป๊อบ Senior Full Stack Developer ของ Coraline ให้สัมภาษณ์สนุกๆ กับ Borntodev ในเรื่อง "รู้จักกับ Full Stack"...