ปัญหาด้าน Data ที่ User ไม่รู้ว่าคือปัญหา

ในมุมมองของ User ที่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูล มักจะมีการใช้ Excel ทำทุกอย่าง ตั้งแต่เป็นที่รวบรวมข้อมูล เป็นที่กรอกข้อมูล เป็นที่คำนวณ และสร้างกราฟเพื่อไปนำเสนอ แม้ฟังแล้วอาจจะไม่ใช้ปัญหา แต่มันเป็นปัญหาในทุกองค์กร เพราะ Excel เป็นโปรแกรมที่ Install ลงในคอมพิวเตอร์ ทำให้ File ที่ใช้รวบรวมข้อมูล คำนวณ และการสร้างกราฟต่างๆ นั้น จะอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง แม้จะมีการส่ง File แต่การ Update จะไม่ Online ทำให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะไม่ Update และขาดหาย แม้ทาง Microsoft จะมีการออกแบบให้ Excel สามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่ดูเหมือน Function นี้ของ Microsoft จะไม่เป็นที่นิยมมากนัก ปัจจุบัน โปรแกรม BI เข้ามาาแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เพราะ BI สามารถเชื่อมโยงกับ Database ได้โดยง่าย ทำให้ข้อมูลเป็นระบบ Online นอกจากนี้ BI ยังสามารถทำ Data Visualization ได้ดีอีกด้วย แก้ปัญหาที่ต้องสร้างกราฟใน Excel แล้วไปทำ Slide ใน Power Point นอกจากนี้ BI ยังสามารถรองรับการคำนวณในระดับ Big Data ได้มากกว่า Excel ที่สามารถรองรับข้อมูลได้เพียง 1,048,576 rows อย่างไรก็ตาม BI ไม่สามารถเป็นที่กรอกข้อมูลได้ เหมือนที่ Excel ทำได้ และ Excel ยังตอบโจทย์ในมุมของการสร้างตารางมากกว่า ดังนั้น สำหรับบางกรณี Excel ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่า BI ในกรณีที่ข้อมูลกระจัดกระจาย มีทั้งจาก Database และมีการเก็บแยกที่ Excel หรือระบบ Offline อื่นๆ การแก้ปัญหา สามารถทำได้โดยการสร้าง Data Hub หรือ Data Lake ให้มีการเก็บข้อมูลดิบ และทำระบบ Data Platform โดยจัดโครงสร้างของข้อมูลใหม่ และ Transform เพื่อไปเก็บที่ Data Warehouse เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Database เดี่ยวกัน และมีความพร้อมใช้ ทำให้เกิดเป็น Data Pipeline ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง Dashboard จะมีการ Update ทันทำ ทำให้ User หรือ ผู้บริหารรับทราบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาการใช้ Excel จนเคยชิน เป็นปัญหาที่ User ไม่มองว่าเป็นปัญหา เพราะมันก็ยังใช้งานได้อยู่ และใช้งานในลักษณะนี้มานานแสนนานแล้ว โดยที่ User อาจจะไม่ทราบว่ามีเทคโนโลยีใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่ทำให้รูปแบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง IT จะไม่สามารถเป็นผู้ตั้งต้นโครงการนี้ได้ เนื่องจากไม่รู้สถานการณ์หน้างานว่ามีการใช้ข้อมูลเพื่อทำอะไร ดังนั้นหากจะแก้ไขให้ข้อมูลมี Pipeline ที่เหมาะสม จำเป็นต้องมีการตั้งต้นโครงการมาจากทางหน้างาน หรืออาจจะเป็น User เอง นี้คือปัญหาใหญ่ของหลายองค์กร เพราะ User ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร ทางแก้ปัญหา คือ การ Re-skill และ Up-skill ให้ทุกคนเข้าใจ และเข้าถึงเทคโนโลยี Data ให้มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้าที่เราจะมาใช้ Excel เราก็ใช้เครื่องคิดเลขกับกระดาษกันมาก่อน การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับธุรกิจ ดังนั้นหากต้องการให้การ Transform สำเร็จได้ ทางผู้บริหารจะต้องให้ Direction ให้ชัดเจน และ Monitor อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้โดยเร็ว และยั่งยืน

ปัญหาด้าน Data ที่ User ไม่รู้ว่าคือปัญหา

ในมุมมองของ User ที่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูล มักจะมีการใช้ Excel ทำทุกอย่าง ตั้งแต่เป็นที่รวบรวมข้อมูล เป็นที่กรอกข้อมูล เป็นที่คำนวณ...